Kúpalisko v Podhájskej nemá oprávnenie čerpať vodu z geotermálnych vrtov

0
Kúpalisko Podhájska.Foto: L.Kora/shutterstock.com

Kúpalisko v Podhájskej (okres Nové Zámky) nemá oprávnenie čerpať vodu z geotermálnych vrtov a napúšťať ňou bazény. Vyplýva to z výsledkov šetrenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), o ktorých v tlačovej správe informovala hovorkyňa organizácie Tamara Lesná. Šetrenie začalo v roku 2019, keď inšpektorky životného prostredia počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda. V súvislosti so zisteniami preto inšpekcia začala šetrenia vo viacerých spoločnostiach, ktoré podnikajú v lokalite. Spoločnosti Geo Termál s.r.o. v súvislosti s objavením systému rúr uložila SIŽP pokutu vo výške presahujúcej sumu 128-tisíc eur. Tá sa voči rozhodnutiu odvolala.

Počas druhostupňového odvolacieho konania sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí, týkajúce sa oprávnenia čerpať vodu z geotermálneho prameňa, bolo pozmenené a jeho platnosť vypršala v roku 1994. SIŽP má za to, že podnikateľský subjekt prichytila pri konaní, nasvedčujúcom spáchanie trestného činu falšovania úradnej listiny. Zistenia postúpila Prezídiu Policajného zboru, úradu kriminálnej polície, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality.

„Momentálne sa v tejto veci uskutočňuje policajné vyšetrovanie. SIŽP preto prerušila správne konanie, v ktorom bude pokračovať, keď sa preukáže, že rozsah protiprávneho konania nezodpovedá trestnému činu, ale ide o správny delikt. Vzhľadom na uvedené SIŽP v prípade obnovenia prejednávania pristúpi k zvýšeniu pokuty, keďže sa preukázala vyššia závažnosť protiprávneho konania,“ uviedla SIŽP v tlačovej správe.

Inšpekcia už v minulosti uložila pokuty niekoľkým firmám, ktoré podnikajú v Podhájskej. 1. Termálnemu kúpalisku Podhájska, s.r.o., uložila 27. januára 2020 pokutu vo výške 17-tisíc eur za vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Liska. Spoločnosti Lendel, s.r.o., ktorá prevádzkuje bazén, takzvané „Rímske kúpele“ udelila 23. júna 2020 pokutu vo výške 4-tisíc eur za nakladanie so znečisťujúcimi látkami. Spoločnosti Geo Termál Podhájska, s.r.o., uložila SIŽP dňa 26. novembra 2010 pokutu 300 eur za nezabezpečenie reinjektáže celého odoberaného množstva geotermálnych vôd.

Termálnemu kúpalisku Podhájska, s.r.o. uložila SIŽP dňa 31. augusta 2010 pokutu za viac ako 2 400 eur za prekročenie povolených limitov hodnoty vo všetkých vykonaných rozboroch predložených vzoriek, vypúšťaných bazénových vôd do toku Liska. Kúpalisko si zároveň neplnilo povinnosť monitorovať množstvo a zloženie vypúšťaných znečistených bazénových vôd do potoka Liska. Obci Podhájska, s.r.o, uložila 28. augusta 2008 pokutu 46 473 slovenských korún, pretože prekročila limitné hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, prekročila povolené ročné množstvo vypustených odpadových vôd a nevykonala ani povinnú údržbu meracích prístrojov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu