Bratislava: Park na “Račku” zrevitalizujú za viac ako 800-tisíc eur

0
Nové Mesto plánuje dôležitú revitalizáciu parku na Račianskom mýte. Obľúbený park, ktorý využívajú návštevníci z celej Bratislavy, by tak mal po rokoch zmeniť svoju tvár. Zdroj: (FB BA)

Park na Račianskom Mýte zrevitalizuje bratislavské Nové Mesto za viac ako 810-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mestská časť hľadá zhotoviteľa prác. „Predmetom zákazky je revitalizácia časti parku na Račianskom Mýte,” uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 810 812 eur bez DPH a termín na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 1. júla. Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov mestskej časti a z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V parku pribudne nová zeleň, starý asfalt vymenia za plochy zadržiavajúce vodu na zavlažovanie a pribudnúť by mali aj lavičky a ihriská s prvkami pre deti aj športovcov.

Park na Račianskom mýte má rozlohu 52 580 metrov štvorcových. „Podstatná časť parku je v nevyhovujúcom stave a je potrebná rekonštrukcia povrchov chodníkov a spevnených plôch. Tiež je potrebná revitalizácia zelene a prispôsobenie parku súčasným potrebám v rámci adaptácie na klimatické zmeny,” uviedla mestská časť.

Zmenou má prísť k asanácii peších komunikácií, povrchov, zariadenia detských ihrísk, obrubníkov a parkového mobiliáru. „Účelom projektu je zvýšenie vodopriepustného charakteru územia a zlepšenie klimatických pomerov lokality, ako aj modernizácia mobiliáru a prvkov parku,” uvádza obstarávateľ.

Nové Mesto chcelo park zrevitalizovať už v roku 2015, projekt sa však nakoniec nezrealizoval.

- Reklama -