Aj z 13. a 14. platu je potrebné odviesť zdravotné odvody

0
Foto: nattanan23, Pixabay

Aj z 13. a 14. platu je potrebné odviesť zdravotné odvody. Od 1. januára totiž platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá zrušila oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov a zdravotných odvodov. Tieto mzdy vyplácané zamestnancom od roku 2021 sú tak súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľ je povinný aj z tohto príjmu odviesť preddavok na poistné. Splatný je v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. V prípade, ak zamestnávateľ nemá určený presný deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. V tlačovej správe to pripomenul hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann.

„Zdravotné odvody, teda preddavky na poistné, je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poštovou poukážkou na príslušnú pobočku, prípadne v hotovosti alebo platobnou kartou na kontaktnom mieste,“ uviedol hovorca štátnej poisťovne. Variabilným symbolom zamestnávateľa je identifikátor oznámený pri prihlasovaní sa do zdravotnej poisťovne – spravidla ide o IČO doplnené na konci dvomi nulami alebo kódom pobočky, prípadne číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP. špecifickým symbolom zamestnávateľov je obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený. Udáva sa v tvare RRRRMM, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca, konštantný symbol je 3558.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu