Na udržanie zamestnanosti ministerstvo práce vyplatilo už viac ako 1,64 miliardy eur

0
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) (Foto: TASR)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO viac ako 1,64 miliardy eur na základe viac ako 187-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až na úroveň takmer 650 eur. Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl 2021. Ich splatnosť sa posunula na 30. jún 2021. Informovala o tom hovorkyňa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská s tým, že dostupné dáta potvrdzujú postupný nárast objemu vyplatenej pomoci. Suma vyplatených príspevkov za február presiahla 204 miliónov eur, čo je takmer o 20 miliónov eur viac ako za január 2021. Objem vyplatenej pomoci za jednotlivé mesiace od októbra medzimesačne kontinuálne rastie.

Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho dosiahla v marci takmer 650 eur. Dostupné údaje za február a marec naznačujú podľa ministerstva ďalšie zvýšenie pomoci na jedno pracovné miesto. Zatiaľ čo v septembri dosahovala priemerná výška podpory na zamestnanca 271 eur, vo februári a marci 2021 presahuje 600 eur. Nárast výšky priemernej pomoci je ovplyvnený rozšírením okruhu poberateľov a navýšením finančných príspevkov prostredníctvom „Prvej pomoci ++“.

Pomoc najintenzívnejšie využívajú podniky s menej ako 10 zamestnancami. Ich podiel na vyplatenej sume od septembra do decembra 2020 postupne rástol, až k úrovni 44 percent. Najintenzívnejšie čerpajú „Prvú pomoc“ za úvodné mesiace roku 2021 podniky veľkoobchodu a maloobchodu. Ich podiel sa blíži k štvrtine vyplatenej sumy. U odvetvia priemyslu sa sleduje postupný útlm v čerpaní Prvej pomoci, naďalej sa však jeho podiel pohybuje blízko 20 percent. Síce odvetvie priemyselnej výroby už nečerpá najväčší objem pomoci, zostáva však odvetvím s najväčším počtom podporených pracovných miest. Pomoc prúdi aj do ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel na čerpanej sume je na úrovni 14 percent (marec). V odvetví stavebníctva tento podiel presahuje 12 percent.

Malé, stredné, ako aj veľké podniky najčastejšie využívajú paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Jeho podiel dosiahol za február viac ako 48 percent. U mikropodnikov, pod ktoré zaraďuje rezort práce aj SZČO, sa najviac využíva príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa poklesu tržieb. Keďže podiel mikropodnikov v posledných mesiacoch stúpa, súčasne s tým rastie aj podiel vyplatenej „Prvej pomoci“ cez toto opatrenie.

- Reklama -