Na boj proti dezinformáciám v digitálnom priestore bolo vyčlenených v rámci plánu obnovy 20 miliónov eur

0
Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) (Foto: TASR)

Na boj proti dezinformáciám v digitálnom priestore bolo vyčlenených v rámci plánu obnovy 20 miliónov eur. Vyhlásila to dnes po rokovaní vlády vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá privítala, že vláda dnes schválila aj jej plán ako uspieť v digitálnom svete, a to pomocou financií vo výške 580 miliónov eur vyčlenených v pláne obnovy. Kabinet konkrétne odobril Stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) do roku 2025 z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Dokument reaguje na dlhodobý trend stagnácie až poklesu v hodnotení Slovenska v DESI. Slúži aj ako merateľný ukazovateľ na porovnanie plnenia cieľov digitálnych politík EÚ.

Vzhľadom na dôraz Európskej komisie na digitalizáciu sa DESI stáva jedným z kľúčových parametrov posudzovania členských štátov, napríklad z pohľadu formulácie reformných odporúčaní, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do dostupnosti, priorizácie a výšky finančných prostriedkov alokovaných zo zdrojov EÚ na jednotlivé iniciatívy. Nový strategický dokument EÚ s názvom Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob z marca 2021 obsahuje ciele v štyroch oblastiach globálnej digitálnej transformácie – digitálne ručná populácie a vysokokvalifikovaní odborníci, digitálna infraštruktúra vrátane gigabitového pripojenia pre každú domácnosť a pokrytia obývaných oblastí 5G pripojením, digitálna transformácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Ciele digitálneho kompasu a teda aj ich merateľné ukazovatele by mali byť v tomto roku premietnuté do legislatívneho aktu na úrovni EÚ, čím sa stanú právne záväznými pre všetky členské štáty únie. Napriek každoročnému postupnému rastu slovenského skóre v DESI umiestnenie Slovenska podľa Veroniky Remišovej stagnuje alebo sa dokonca prepadáva v rámci poslednej tretiny krajín EÚ a osciluje okolo 20. miesta. Od prvej správy DESI v roku 2015 sme sa v DESI 2020 umiestnili dokonca na historicky najhoršom 22. mieste a rozdiel oproti celkovému priemeru EÚ sa zväčšil takmer o celý jeden bod. Ako upozorňuje MIRRI, pokrok v digitalizácii síce nastáva, avšak medziročne má vo väčšine ukazovateľov iba mierny rast, pričom toto tempo nestačí na dobiehanie digitálne vyspelejších štátov EÚ.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu