Právnici: Povinné testovanie? Zvýhodňovanie očkovaných? Dokedy bude vláda uprednostňovať záujmy úzkeho okruhu ľudí profitujúcich z pandémie pred zdravím?

2
JUDr. Marica Pirošíková, JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA, JUDr. Peter Weis protestujú proti nariadeniam štátu (Foto: PL.sk)

Testy v škole každých 7 dní? Rúška? Pandemická komisia a vláda svojim neodborným prístupom ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich. Tvrdí to trojica právnikov – Marica Pirošíková, Peter Weis a Erik Schmidt. Tu je ich názor na aktuálnu situáciu.

Najnovšia požiadavka škôl, vychádzajúca z príkazu im nadriadených orgánov, podmieňuje uplatnenie ústavného práva na vzdelanie, najmä pokiaľ ide o povinnú školskú dochádzku, priebežným (každých 7 dní) predkladaním negatívneho testu dieťaťa a rodiča a prekrytím dýchacích ciest počas vyučovacieho procesu a v priestoroch školy (blahodarné účinky jeho použitia mohol každý sledovať na zjavne hypoxickom prof. Krčmérym a redaktorovi TA3 v priamom prenose).

Tak, ako v prípade celoplošného testovania, ktorého súvislosti sú predmetom posudzovania na pôde Medzinárodného súdneho tribunálu v Haagu (vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti), komisia a vláda opätovne uprednostňujú aplikáciu absolútne nevhodných, nepresných a invazívnych testov – ktoré sú naďalej ako jediné bezplatne distribuované a aplikované na odberných miestach. Týmto postupom vláda, zdá sa namiesto úprimného záujmu o zdravie obyvateľov, zabezpečuje neustály prísun zákazníkov pre odberné miesta a použitie hromadne nakúpených na diagnostiku COVID-19 nevhodných antigénových testov, vyčerpávajúc takto zdravotníctvu chýbajúce prostriedky na stabilizáciu a rozvoj zdravotného systému.

Je absurdné, že napriek znalosti nevhodnosti používania nosohltanových antigénových testov, ktoré sa majú používať len pre symptomatických pacientov (informácia uvedená na príbalovom letáku testu, rovnako uvedená na webstránke výrobcu, publikovaná v médiách a potvrdená odborníkmi vrátane ich vynálezcu), vláda resp. ministerstvo školstva alebo zriaďovatelia (s výnimkou niekoľkých svetlých prípadov, ako je Ing. Branislav Becík, PhD. starosta obce Dvory nad Žitavou) nezabezpečia už dávno dostupný a oveľa vhodnejší slinný antigénový test, ktorý je lacný, dostupný, jednoducho vykonateľný, absolútne bezpečný (neinvazívny), má lepšiu senzitivitu a špecificitu a jeho výsledok je k dispozícii prakticky okamžite po jeho vykonaní. Zároveň je nutné zohľadniť pomerne dlhodobo dostupné vedecké poznatky o neexistencii asymptomatického a presymptomatického prenosu choroby, ktoré sa dá realizovať obyčajným meraním teploty na vstupe do školského zariadenia a tieto poznatky majú mimochodom priamy vplyv aj na potrebu prekrývania horných dýchacích ciest .

Rovnako je nepochopiteľné, ako vláda hazarduje so zdravím detí a ich rodičov, keď neoprávnene uprednostňuje očkovanú časť obyvateľov (a tým diskriminuje tú neočkovanú), keď je už nielen v rámci odbornej, ale aj laickej verejnosti známe, že očkované osoby naďalej môžu šíriť koronavírus, dokonca pre spoločnosť oveľa nebezpečnejším spôsobom, keďže môžu byť asymptomatické (vakcína potlačuje prejavy choroby). Jediným logickým vysvetlením je snaha prinútiť čo najväčšiu časť populácie k očkovaniu, a to v rozpore s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021) a stanoviskom výboru Svetovej zdravotníckej organizácie z 15. januára 2021, ktoré jasne hovoria o tom, že očkovanie má byť dobrovoľné, nik nemá byť diskriminovaný za to, že sa nebude očkovať, a najmä, že neexistuje dôkaz o tom, že očkované osoby nemôžu byť opätovne nakazené koronavírusom alebo by ho nemohli šíriť po infikovaní ďalej. 

Toto neodborné a nezmyselné konanie vlády môže opätovne iniciovať úspešné podávanie žalôb poškodených rodičov (aj v zastúpení svojich detí) voči štátu za ohrozenie zdravia neodbornými rozhodnutiami a postupom, ako aj invazívnym zásahom do nosohltanu spôsobenými zdravotnými poškodeniami (ako napr. zdokumentované krvácanie, závrate, bolesti hlavy, nervové poškodenia, poškodenia zraku). 

Dokedy bude vláda uprednostňovať záujmy úzkeho okruhu ľudí profitujúcich z pandémie pred zdravím už nielen dospelých ľudí, ale aj našich detí?

- Reklama -

2 KOMENTÁRE

  1. Od začiatku očkovacieho cirkusu tvrdím že liek teda očkovacia látka chráni len toho kto je očkovaní,

Comments are closed.