Súdna rada predkladá prezidentke návrh na vymenovanie šiestich sudcov

0
Zasadnutie Súdnej rady. Foto: TASR

Súdna rada SR predkladá prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie šiestich sudcov. Uzniesla sa na tom počas utorkového zasadnutia.

Týka sa to Ivany Gajdošovej s pridelením na Okresný súd (OS) Košice-okolie, Milana Krajčiho s pridelením na OS Bratislava I, Silvie Turzovej s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava má byť po vymenovaní pridelený Jozef Caban, na OS Nitra Andrea Kontárová. Michaela Feľbabová má byť po vymenovaní pridelená na miesto hosťujúcej sudkyne pre obvod Krajského súdu v Prešove.

Súdna rada tiež doplnila databázu kandidátov na členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a výber predsedov súdov.

Justičnej akadémii SR poskytla návrhy troch kandidátov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky. Konkrétne sudcu KS v Trenčíne Radoslava Svitanu pre oblasť občianskeho práva hmotného, civilného procesného práva, rodinného práva a pracovného práva. Sudcu Najvyššieho súdu (NS) SR Patrika Príbelského pre oblasť trestného práva a sudkyňu NS SR Petru Príbelskú pre oblasť správneho a finančného práva a správneho súdnictva.
      Súdna rada vzala na vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2019. Schválila výročnú správu o činnosti Súdnej rady v roku 2020. Vyplýva z nej, že činnosť Súdnej rady v roku 2020 ovplyvnili zmeny v zložení jej členov a predsedu i pandémia nového koronavírusu. “Ochorenie COVID-19 malo vplyv na samotné zasadnutia Súdnej rady, ktoré sa od októbra 2020 dosiaľ konajú výlučne vo forme online prístupu,” uvádza sa v správe.

V reakcii na sťažnosť sudcu OS Zvolen Dalibora Miľana sa Súdna rada uzniesla, že “nepovažuje vynucovanie protiepidemických opatrení v pojednávacej miestnosti predsedom súdu, spočívajúce v požiadavke nosiť respirátor pojednávacím sudcom, za zásah do jeho nezávislosti, ale za plnenie povinnosti predsedu súdu pri ochrane verejného zdravia”.

Súdna rada rozhodla, že doplňujúce voľby na sedem predsedov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, piatich členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti a dvoch členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou SR sa majú konať 15. júna 2021. Oprávnené subjekty jej môžu predkladať návrhy do 9. júna.

Súdna rada v utorok zvolila aj kandidáta na predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavla Naďa a vzala na vedomie Správu o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnictva na rok 2020.

- Reklama -