Návrh novely školského zákona dostal viac ako tisíc pripomienok

0
učenie, škola, študent
ilustračná snímka (Foto: href, pixabay)

K návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa priebežne zapracúvajú pripomienky, ktoré vzišli zo skráteného medzirezortného pripomienkového konania. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort školstva uviedol, že sa v tejto súvislosti pripravujú aj rozporové konania.

Po vyhodnotení vyše 1000 pripomienok k návrhu novely školského zákona, z ktorých bolo viac ako 680 zásadných, ministerstvo školstva opätovne v marci predložilo zmenenú verziu novely zákona do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom novely zákona je napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov ako národnostná škola a národnostné školské zariadenia.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve volal po diskusii k navrhovanej novele školského zákona. Za neetické považujú, že zásadné zmeny v systéme školstva a avizovanú kurikulárnu reformu predkladateľ nastolil počas pandémie nového koronavírusu.

Školskí odborári s partnerskými organizáciami zásadne nesúhlasia s novým členením základnej školy, s povinným zavedením vzdelávacích cyklov či rozdelením obsahu vzdelávania namiesto ročníkov na stupne alebo cykly. Tiež s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti či so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov. Kritizujú aj navrhované zmeny v oblasti špeciálneho školstva, navrhovanú transformáciu poradenského systému a obmedzenie počtu funkčných období riaditeľovi školy.

- Reklama -