Pollák: Vyspelá Európa chce byť lídrom v automatizácii a na tom istom kontinente pijú rómske deti vodu z potoka

0
europoslanec Peter Pollák, bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity (Foto: TASR)

Nestačí mať len ambície a projekty, nestačí byť len asistentom alebo spolutvorcom. Ak sa má život rómskych komunít skutočne zlepšiť, Rómovia musia byť autori, manažéri a kontrolóri stratégií a politík zameraných na odstránenie nerovností medzi marginalizovanými skupinami a majoritou. Vo svojom príhovore k štvrtkovému Medzinárodnému dňu Rómov to uviedol poslanec Európskeho parlamentu a bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OĽANO).

Konštatuje, že po 50 rokoch od prvého svetového kongresu Rómov v Orpingtone (súčasti londýnskej aglomerácie) sa napriek ambíciám nepodarilo dosiahnuť väčšiu inklúziu, rovnosť a participáciu Rómov. “Hoci už dnes máme stratégie a projekty, o ktorých sme vtedy snívali, situácia sa moc nezlepšila. Napriek vyčleneným miliónom sú životné podmienky v chudobných rómskych komunitách nedôstojné,“ upozornil Pollák.

Na snímke rómska osada v Sečovciach (Foto: TASR)

Poukazuje na to, že mnohí Rómovia žijú v podmienkach, ktoré sa podobajú africkému kontinentu. “V čase, keď vyspelá Európa chce byť lídrom v automatizácii či digitalizácii, naše deti, na tom istom kontinente, pijú vodu z potoka,“ dodal europoslanec.

Spoluvinu za tento stav kriticky priznáva aj samotným Rómom a faktu, že sa v priebehu 50 rokov nedokázali zjednotiť a ani sformulovať spoločné požiadavky. Jediné východisko vidí preto v spolupráci a spoločnom, proaktívnom úsilí postarať sa o nápravu. „Musíme hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Svet od nás očakáva, že sformulujeme naše požiadavky tak, aby aj naše deti mali budúcnosť, aby aj Rómovia nemali problém zamestnať sa, aby aj v najmenej rozvinutých regiónoch žili ľudia dôstojne,“ zvýraznil.

rómska osada v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou (Foto: TASR)

Nástojí preto na tom, aby sa z prázdnych deklarácií a vágnych plánov prešlo k dôraznému vyžadovaniu plnenia stanovených cieľov. „Od inštitúcií a národných vlád musíme žiadať výsledky. Musíme si stanoviť jasné merateľné ciele, napríklad, že za konkrétne obdobie bude mať prístup k vodovodu a kanalizácii 95 % rómskych lokalít, alebo že do piatich rokov preškolíme a následne zamestnáme polovicu nezamestnaných Rómov. Pokrok musíme vedieť vyhodnotiť,“ zdôraznil Pollák. Zároveň upozornil, že nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia tohto cieľa je participácia a angažovanie mladých, vzdelaných, skúsených a pripravených Rómov, ktorí vedia, čo rómska komunita potrebuje.

Vo štvrtok si svet pripomína 50 rokov od začiatku prvého svetového kongresu Rómov (8. – 12. apríla 1971 v Londýne). To, že 8. apríl sa bude pripomínať ako Medzinárodný deň Rómov, rozhodli delegáti štvrtého kongresu Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa uskutočnil v roku 1990.

- Reklama -