Začalo sa výberové konanie na sudcov Najvyššieho správneho súdu

0
Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR

V stredu ráno sa začalo výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Súdna rada SR vyberá z 31 uchádzačov, z nich štyria sú sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

Verejné vypočutie uchádzačov potrvá do 14. apríla (okrem víkendu). Hlasovanie a vyhlásenie jeho výsledku sa má uskutočniť 15. apríla o 15.00 h.

Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Uchádzači o funkciu sudcu NSS SR boli pozvaní na verejné vypočutie na základe vyžrebovaného poradia. “Uchádzač sa predstaví v prezentácii, ktorá nesmie presiahnuť 20 minút,” uviedol predseda Súdnej rady Ján Mazák s tým, že potom budú nasledovať otázky od členov rady.

Verejné vypočutie sa koná v rokovacej sále Súdnej rady za fyzickej účasti uchádzača a predsedu Súdnej rady. Prítomní sú aj zamestnanci Kancelárie Súdnej rady zabezpečujúci technickú stránku zasadnutia. Ostatní členovia Súdnej rady sú pripojení on-line. “Členky a členovia Súdnej rady apelujú na všetkých uchádzačov, i s poukazom na mravný štandard ako pevnú súčasť hodnotovej a osobnostnej výbavy uchádzača o funkciu sudkyne a sudcu NSS SR, aby dobrovoľne nevyužili možnosť sledovania verejných vypočutí predchádzajúcich uchádzačov,” zdôraznil Mazák.

Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov, ktoré sa koná od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla, má Súdna rada 15. apríla hlasovať o každom samostatne a na základe počtu hlasov zostaví poradie uchádzačov.

“Úspešným uchádzačom vo verejnom vypočutí je uchádzač, za ktorého hlasovalo najmenej desať členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí uchádzačov najviac do poradového miesta zodpovedajúceho maximálnemu počtu voľných miest,” doplnila Súdna rada s tým, že úspešným uchádzačom vo výberovom konaní bude ten, o ktorom prijala stanovisko, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ako aj odbornú pripravenosť na výkon funkcie sudcu NSS SR.

Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov ku dňu výberového konania.

V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. “Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika,” spresnila ešte skôr Súdna rada.

- Reklama -