Ministerstvo financií si množstvo pripomienok k plánu obnovy vysvetľuje záujmom verejnosti

0
sprava minister financií Eduard Heger (Foto: TASR)

V medzirezortnom pripomienkovom konaní prišlo k zverejnenému zneniu plánu obnovy viac ako 2400 pripomienok. Toto množstvo si Ministerstvo financií (MF) SR vysvetľuje veľkým záujmom odbornej aj širokej verejnosti o reformnú agendu, ako aj nevyhnutnosťou reforiem v kľúčových oblastiach, ktoré tu posledné roky absentovali. V utorok to uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na MF Lívia Vašáková.

 “Materiál, akým je plán obnovy, nemá na Slovensku obdobu. Je výnimočný nielen rozsahom navrhovaných opatrení, či presahom na mnohé ďalšie ministerstvá, ktoré sú zodpovedné za prípravu jednotlivých komponentov. Práve kombinácia investícií a reforiem robí z plánu obnovy jedinečný nástroj na obnovu hospodárskeho rastu. Teší nás, že sa práve tento materiál stal najdiskutovanejším dokumentom za dlhé obdobie,” uviedla Vašáková. 

Rezort financií minulý týždeň zavŕšil aj sériu tematických okrúhlych stolov o pláne obnovy. Od 10. do 22. marca sa uskutočnilo šesť online rokovaní s rôznymi partnermi na témy zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravotníctvo; digitalizácia a efektívna verejná správa. Na okrúhlych stoloch sa podľa MF zúčastnilo vyše 200 účastníkov z viac ako 100 subjektov vrátane predstaviteľov samospráv, sociálnych partnerov, rôznych národných, ako aj regionálnych združení, podnikateľov či mimovládnych organizácií.

Nie všetci účastníci však boli s diskusiou spokojní. Slovenská obchodná a priemyselná komora po prvom okrúhlom stole uviedla, že nešlo o diskusiu, ale iba o prezentáciu jednotlivých komponentov plánu zo strany exekutívy.

Zároveň sa v piatok 26. marca ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý definuje proces implementácie, finančné vzťahy a ďalšie ustanovenia o poskytovaní prostriedkov mechanizmu. Začalo sa tiež ďalšie kolo technických rokovaní s Európskou komisiou.

Rezort financií pripomenul, že sa musel vyrovnať so stiesneným časovým rámcom na prípravu materiálu, ale i meniacim sa legislatívnym rámcom. Slovensko dostalo aktualizované usmernenia k príprave plánu obnovy z Európskej komisie až 22. januára a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, bol definitívne prijatý až 12. februára tohto roka. O vytvorení tohto nástroja na obnovenie európskej ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 rozhodli lídri EÚ na júlovom stretnutí v Bruseli. Konečný termín na zaslanie plánu obnovy Európskej komisii je 30. apríl.

- Reklama -