Bratislava: Výstavbu 2. etapy električkovej trate v Petržalke chcú spustiť v septembri

0
električka jazdiaca do Petržalky (Foto: facebook Dopr. podnik Bratislava)

Výstavbu predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Bosákovej po Janíkov dvor plánuje mesto Bratislava spustiť v septembri. Kompletná stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že v utorok bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci vyhlásenej verejnej súťaže. Ponuky predložilo osem uchádzačov.

Po vyhodnotení ponúk, pred podpisom zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, musí byť celá súťaž predložená na povinnú kontrolu riadiacemu orgánu, ktorým je ministerstvo dopravy, a na Úrad pre verejné obstarávanie. “Podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby, je naplánovaný na september tohto roka,” poznamenala Rajčanová.

Predpokladaná hodnota zákazky je 90.567.150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude hlavnému mestu poskytnutá z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka.

Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou zákazky sú aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Trať má navrhnutých sedem zastávok s pracovnými názvami Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Magistrát deklaruje, že kládol maximálny dôraz na to, aby sa nová električková trať stala súčasťou verejného priestoru. Súbežne s električkovou traťou sa vybuduje aj segregovaná cyklotrasa, a tiež pešie i cyklistické prepojenia vrátane lávok pre peších cez Chorvátske rameno. Na tieto bude vyhlásená samostatná súťaž. Trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov.

- Reklama -