KOZ: Predloženým plánom obnovy Európu nedobehneme

0
Plán obnovy. (Foto: TASR)

Plán obnovy a odolnosti, predložený na medzirezortné pripomienkovanie ukončené v pondelok (22. 3.), má potenciál zlepšiť životnú úroveň na Slovensku, nebude však stačiť na dobehnutie priemeru Európy, ako to sľubuje minister financií Eduard Heger (OĽANO). Uviedla to Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.

Plán je podľa KOZ málo ambiciózny a obsahuje predovšetkým dlho odkladané a nevyhnutné reformy. “Kým teda Slovensko bude len dobiehať stratené, iné krajiny EÚ budú v rovnakom čase realizovať ambiciózne inovácie,” uvádza sa ďalej v stanovisku konfederácie.

Plán obsahuje podľa KOZ SR len málo štrukturálnych reforiem, ktoré by priniesli odpovede na najväčšie výzvy, ako digitalizácia, Priemysel 4.0. či trvalá udržateľnosť so zreteľom na zabezpečenie sociálnej istoty a práv pracujúcich. Materiál podľa KOZ okrem slabej ochrany pracujúcich vôbec nereflektuje ani na ďalšie dôležité témy, ako celoživotné vzdelávanie.

V oblasti vzdelávania, ktoré má byť pilierom konkurencieschopnosti, chýbajú podľa odborárov v materiáli nielen riešenia celoživotného vzdelávania, ale aj nedostatku predškolských zariadení. “Ich riešenie by pritom umožnilo lepšie zosúladiť rodinný a pracovný život a zlepšiť tak postavenie žien v práci, zjednodušiť ich návrat do pracovného života a odstrániť ich znevýhodnenie aj na dôchodku,” vysvetlila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

V rámci priorít v oblasti trhu práce podľa Uhlerovej chýbajú aj opatrenia cielené na zamestnávanie starších ľudí s ohľadom na starnutie populácie.

Výhrady má KOZ SR i k navrhovaným opatreniam s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Obnova budov sa podľa KOZ SR koncentruje len na zatepľovanie budov, ktoré sa využívalo aj doteraz. V prípade udržateľnej dopravy v návrhu chýba dlhodobá stratégia financovania verejnej osobnej dopravy.

Plánu chýba podľa KOZ ambícia aj v oblasti zmeny štruktúry priemyslu a národného hospodárstva, čo by malo výrazne zlepšiť jeho odolnosť. Nové investície by mali podľa KOZ SR smerovať do ďalších odvetví a nielen do automobilovej výroby.

Zásadné pripomienky má aj k časti udržateľnosti verejných financií, predovšetkým vzhľadom na plánovanú dôchodkovú reformu. Konfederácia nesúhlasí so zvyšovaním dôchodkového veku a jeho naviazania na strednú dĺžku života, keďže takýto systém sťažuje predvídateľnosť veku odchodu do dôchodku a traumatizuje starších.

Naopak, odbory podporujú navrhovaný prorastový daňový mix. Zmenu daňového mixu považuje KOZ za základ spravodlivého zdaňovania, pričom zdôrazňuje, že zníženie musí byť najmä u nízkopríjmových domácností. Na druhej strane vidí priestor na zvýšené daňové zaťaženie kapitálu vrátane zavedenia nových daní pre nové formy podnikania vrátane zavedenia digitálnej či ekologickej dane. Pri zmenách v dani z nehnuteľnosti KOZ požaduje, aby ich určovaniu predchádzala tvorba cenových máp.

KOZ SR žiada vládu, aby do finalizácie aj implementácie plánu obnovy zahrnula sociálnych partnerov aj širšiu verejnosť. Celé pripomienkovanie tohto rozsiahleho materiálu trvalo podľa konfederácie totiž len 10 dní, čo nie je adekvátny čas.

- Reklama -