Plán obnovy by mal výraznejšie zohľadňovať potenciál plynárenstva, tvrdí Asociácia zamestnávateľov

0
budúcnosť a vývoj automobilového priemysluje v elektromobiloch a automobiloch na vodíkový pohon (Foto: TASR)

Plán obnovy a odolnosti SR považuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) za veľmi dôležitý strategický dokument na obnovu ekonomiky. Oproti zverejnenému zneniu, ktoré Ministerstvo financií (MF) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania, by však mal výraznejšie zohľadňovať súčasný i budúci potenciál plynárenstva, uviedli v spoločnom stanovisku AZZZ a jej člen Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ).

“Vítame, že návrh plánu obnovy a odolnosti vytvára priestor pre zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prostredníctvom rekonštrukcie verejných a historických budov a rodinných domov. Komplexná obnova budov vrátane náhrady vysokoemisných kotlov spaľujúcich tuhé palivo nízkoemisnými alternatívami aj s využitím zemného plynu je kľúčová pre dosiahnutie cieľov nielen v oblasti boja s klimatickou zmenou, ale aj v záujme zlepšenia kvality ovzdušia,” uviedli zástupcovia zamestnávateľov.

SPNZ je spokojný s tým, že oblasť skladovania energie je tiež súčasťou plánu obnovy. Zväz zároveň verí, že pri implementácii plán poskytne priestor aj na podporu inovatívnych projektov zameraných na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov s využitím potenciálu a kapacity existujúcich podzemných zásobníkov a synergií s plynárenstvom.

Pozitívne je podľa zväzu vyčlenenie prostriedkov pre takzvaný repowering obnoviteľných zdrojov vrátane bioplynových staníc. Podpora by však mala byť prístupná aj pre budovanie nových zdrojov výroby biometánu zo separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

AZZZ a SPNZ by chceli, aby plán obnovy v oblasti dopravy zohľadnil potenciál biometánu aj pri podpore čistej mobility a budovaní jej infraštruktúry. “Pohon na bioCNG/bioLNG je z hľadiska dosahu na klimatickú zmenu a emisie skleníkových plynov plnohodnotnou alternatívou k elektromobilite,” pripomenuli zamestnávatelia.

SPNZ vníma pozitívne aj návrh na podporu budovania vodíkových staníc. Výška dotácie 50 % na účely výstavby vodíkovej infraštruktúry bez osobitnej podpory nákupu vodíkových vozidiel však podľa zväzu nevytvára dostatočný priestor pre vybudovanie aspoň minimálneho rozsahu infraštruktúry. “V záujme rozvoja vodíkovej mobility preto navrhujeme, aby bola podpora v tejto oblasti zvýšená,” dodal zväz.

- Reklama -