SOPK je sklamaná z okrúhlych stolov o pláne obnovy

0
Na snímke budova, v ktorej sídli Slovenská obchodná a priemyselná komora (SPPK) na Grösslingovej ulici v Bratislave . Foto: TASR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je sklamaná z priebehu prvého zo série okrúhlych stolov, ktoré organizuje Ministerstvo financií (MF) SR k Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa komory nešlo o diskusiu, ale iba o prezentáciu jednotlivých komponentov plánu zo strany exekutívy. Ak budú mať takýto priebeh aj ďalšie okrúhle stoly, SOPK zváži, či sa na nich bude zúčastňovať, informovala komora v nedeľu.

Prvý okrúhly stôl organoval rezort financií k priorite Zelené Slovensko. „Akékoľvek stanoviská vedúce k žiadosti o úpravu obsahu Zeleného Slovenska boli odmietnuté kvôli časovému faktoru a pozícii Bruselu. Otázky splácania financií poskytnutých na Plán obnovy zostali nepovšimnuté,” uviedla komora. SOPK zároveň upozornila na výrok ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) uvedený na webovej stránke rezortu. Minister podľa neho garantuje, že MF každý zmysluplný návrh posúdi a keď reálne vylepší obsah, do plánu ho zahrnie.

Komora zdôraznila, že do Plánu obnovy boli implementované všetky požiadavky Európskej komisie (EK) v oblasti ekologizácie ekonomiky, čo vzhľadom na aktuálne potreby a štruktúru našej ekonomiky nemusí byť práve prioritné. „Z pohľadu priemyselných a obchodných záujmov podnikateľskej obce v časti Zelené Slovensko ide najmä o ekologické investície, ktoré v praxi budú pre podnikateľov málo atraktívne,” upozornila SOPK.

Z pôvodných návrhov, naopak, podľa komory vypadli celé odvetvia, ktoré potrebujú zdroje navyše na svoj rozvoj. Ide napríklad o pozemkové reformy, teplárenstvo, cestnú dopravu, poľnohospodárstvo a s tým spojené lesníctvo. SOPK je presvedčená, že napríklad poľnohospodárstvo by do plánu malo byť zahrnuté určite, keďže je dôležité vzhľadom na budúcu potravinovú bezpečnosť Slovenska.

Doterajší postup pri príprave Plánu obnovy, najmä nezapojenie širšej odbornej podnikateľskej obce považuje SOPK za premárnenú príležitosť. Otázne podľa komory je, či v tomto štádiu môže súčasná diskusia na obsahu ešte niečo zmeniť. SOPK by uvítala, keby sa v najbližšom čase začala oveľa podrobnejšia diskusia o konkrétnych opatreniach pri naplnení Plánu obnovy. Považuje zároveň za správne, aby do tejto diskusie boli zahrnuté aj otázky využitia finančných prostriedkov zo štandardných eurofondov.

- Reklama -