Podnikateľom chýba pri pláne obnovy široká diskusia

0
Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500. Foto: TASR

Tvorcovia plánu obnovy a odolnosti Slovenska budú zrejme čeliť veľkému množstvu pripomienok zo strany zamestnávateľov, ale aj iných subjektov. Kvalitu tohto materiálu negatívne poznačila chýbajúca široká diskusia, zhodli sa zástupcovia podnikateľov z Klubu 500 a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

„Je na škodu veci, že pri príprave plánu obnovy neprebehla široká diskusia, ktorá bola vládou sľúbená. Z pohľadu Klubu 500 sa to odzrkadlilo na kvalite, ale aj na nevhodných východiskách,” uviedol pre TASR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Klub 500 je podľa neho sklamaný, že ak má Slovensko jeden z najvyšších podielov priemyslu na hrubom domácom produkte (HDP), tak jeho pozícia je v pláne obnovy minimálna. „Cieľom plánu je pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu, naštartovať európsku obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta,” zdôraznil Gregor.

Tajomník RÚZ Martin Hošták zatiaľ nechcel plán obnovy podrobnejšie hodnotiť, lebo únia ešte len zbiera podnety od členskej základne. „Avšak už dnes môžem uviesť, že budeme mať množstvo pripomienok v komponente efektívny štát a digitalizácia a tiež zelené Slovensko,” uviedol Hošták. Pravdepodobnému veľkému množstvu pripomienok sa podľa neho mohli tvorcovia plánu obnovy vyhnúť, ak by tvorbu materiálu riadne konzultovali so zástupcami zamestnávateľov a jeho pripravovaný obsah netajili. „RÚZ dlhodobo vyzývala tvorcov dokumentu, aby jeho prípravu konzultovali s ľuďmi z praxe,” zdôraznil Hošták.

Klub 500 očakával silný dôraz na posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, ktorá aj v súčasnosti prechádza krízou len vďaka vysokému podielu priemyslu na HDP. „Preto by sme sa mali sústrediť na ďalšie jeho posilňovanie,” uviedol Gregor. Klub 500 očakával aj dôraz na podporu investícií do opatrení na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie vo všeobecnosti, nielen na dekarbonizáciu. Podľa Gregora sú podnikatelia sklamaní aj z časti veda, výskum a inovácie, kde napríklad podpora projektov zameraných na aplikáciu top inovatívnych technológií je podľa Gregora pre priemysel jedným z mnohých opatrení, s minimálnou finančnou alokáciou.

„Z pohľadu Klubu 500 by sme sa mali sústrediť na podstatne menší počet kľúčových opatrení, ktoré podporia hlavne konkurencieschopnosť ekonomiky, podnikateľských subjektov, efektívnosť štátnej a verejnej správy, úroveň vzdelávania a dopravnej infraštruktúry,” uzavrel Gregor.