Vláda prerokuje novú legislatívu pre kurzarbeit, či odklad sociálneho poistenia

0
Ilustračná fotografia. (Foto: TASR)

Slovensko legislatívne upraví tzv. trvalý kurzarbeit. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, o ktorom má v stredu rokovať vládny kabinet.

Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci.

Kabinet by mal rozhodnúť aj o ďalšom odklade splatnosti poistného na sociálne poistenie. Ministerstvo práce navrhuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie február 2021, a to do 30. júna tohto roka.

Posielanie väčšej finančnej hotovosti ako 10.000 eur v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ by malo byť colným deliktom. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú na rokovanie vlády predkladá ministerstvo financií. Legislatíva, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ.

Kabinet má v programe aj novelu zákona o kolektívnom investovaní. Jej cieľom je uľahčiť cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania. Dôvodom návrhu je implementácia európskej legislatívy, ktorej hlavným cieľom je odstránenie prekážok doteraz brániacich správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii.

Ministerstvo vnútra navrhuje novelu zákona o štátnom občianstve. Ľudia, ktorí príjmu štátne občianstvo iného štátu, by tak už nemuseli prísť o slovenský pas. Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Vládny kabinet sa má v stredu zaoberať aj novelou zákona o upomínacom konaní. Podľa nej by mali súdy miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu, ktoré podá spotrebiteľ proti platobnému rozkazu. Mal by sa tým zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

- Reklama -