utorok, 28 septembra, 2021
15.8 C
Bratislava
ÚvodArénaUrbáni: Získavanie potvrdenia o testovaní každých 7 dní pokladám za nezmyselné

Urbáni: Získavanie potvrdenia o testovaní každých 7 dní pokladám za nezmyselné

Od začiatku tu vládne chaos, ale testovania sú potrebné, len táto garnitúra prišla nepripravená, myslí si o súčasnom zvládaní boja s pandémiou Milan Urbáni, stále aktívny lekár, politik, ktorý vedie svoju stranu, no dosiaľ stále vnímaný prevažne ako bývalý podpredseda HZDS.

Stále ste aktívny lekár. Ako sa pozeráte na to, ako vláda zvláda pandémiu, či na holé fakty, ktoré nás radia na čelo krajín v úmrtnosti pozitívnych pacientov?

Na začiatok je korektné povedať, že dnes nikto nevie, ako vznikla infekcia COVID-19 a ako sa mohla tak rapídne rozšíriť po celom svete. Vznikla veľmi zvláštna, neočakávaná pandemická situácia, ktorá neobišla ani Slovensko a každá výnimočná situácia vyžaduje výnimočné riešenia. Pre férovosť musím povedať, že ani WHO, Európska Komisia a predstavitelia štátov ako USA, Veľká Británia, Švédsko a pod. nevedeli a nezaujali ku vzniknutej situácii potrebné stanoviská. Od začiatku rozširovania tejto infekcie sme mali aj na Slovensku postupovať konzistentnejšie, mal byť vytvorený protiepidemiologický plán, ktorý by určoval postupnosť krokov, podľa vývoja ochorenia a jeho šírenia. Tento plán mal zabrániť zhoršovaniu epidemiologickej situácie a mal obsahovať riešenia aj najhoršieho variantu, s veľkým počtom ochorení, hospitalizovaných, ako i úmrtí. Od začiatku boli riešenia vlády chaotické, kontraverzné, každým dňom sa meniace. Mal byť vytvorený krízový štáb s veľmi limitovaným počtom odborníkov, na čele ktorého mal stáť minister zdravotníctva, ktorý by sa priamo zodpovedal predsedovi vlády. Súčasne s plánom aktivít v jednotlivých fázach epidémie malo byť zabezpečené ekonomické krytie všetkých potrebných medicínskych a organizačných aktivít, ako i zabezpečenie zdrojov na udržanie chodu ekonomiky. Od začiatku mala byť zabezpečená všetkými možnými prostriedkami pravidelná aktívna, konzistentná zdravotná výchova obyvateľstva, na vysokej odbornej úrovni. Existujúca dezinformácia priniesla mnohé negatíva v prevencii, diagnostike, ako i liečení. Vytvorila sa názorová nejednotnosť k prevencii, testovaniu, vakcinácii, ako aj k liečbe.

Kde sa stala chyba?

Zásadný omyl bol v prístupe k samotnému ochoreniu, začalo sa presadzovať celoplošné testovanie, ktoré bolo vnímané hlavnými protagonistami nielen ako diagnostika, ale aj ako liečba. Samotné zaobstarávanie testov bolo chaotické, chýbala koncepcia a intersektorálne prepojenie. Celoplošné testovanie bolo organizačne, personálne a ekonomicky veľmi náročné, nebolo dostatočne vyhodnotené, neprinieslo žiadaný efekt a viac ako pravdepodobne došlo pri ňom aj k rozširovaniu infekcie. Pozitívne testovaní neboli dôsledne sledovaní a neboli dosledované ich kontakty.
Žiaľ, v tejto situácii sa ukázali aj chyby všetkých predchádzajúcich vlád, ktoré nepredvídali a nezabezpečili výchovu dostatočného počtu zdravotníckych pracovníkov na všetkých úrovniach. V roku 1991 minister Rakús na stretnutí organizátorov zdravotníctva hlásal, že máme nadmerné počty lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov a treba ich znížiť. Už vtedy som ho varoval, že jedného dňa nám títo pracovníci budú chýbať, ak ich nebudeme postupne dopĺňať. S tým, že odídu zdravotnícki pracovníci jeden deň do zahraničia, bolo treba počítať. A k tomu prispôsobiť počty študentov. Preto dnes máme nedostatok lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, aj z toho sú mnohí v dôchodkovom veku. Dnes, keď sme na prvom mieste vo svete v úmrtí na COVID-19 na počet obyvateľov, musíme prosiť susedné krajiny o personálnu pomoc. Na druhej strane pre príchod zdravotníckych pracovníkov zo susedných štátov vytvárame nezmyselné bariéry a zakrátko nielen v koronakríze, ale ani po nej, nebude mať kto našich pacientov liečiť.

Čo vás na tomto postupe najviac irituje?

Ako som už spomínal, na prvom mieste mala byť široká a všestranná zdravotná výchova, ktorá mala ľudí hlavne informovať, že v prevencii tejto kvapôčkovej infekcie je v prvom rade moje 3D (disciplína, disciplína, disciplína), čo znamená dodržiavanie sociálnej vzdialenosti, nosenie rúšok, pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou, ich dezinfekcia, taktiež dezinfekcia priestorov, dodržiavanie správnej životosprávy, so stravou bohatou na bielkoviny, vitamíny, prípadne užívať vitamíny D,C,A, piť veľa tekutín, mať dobrú psychohygienu s dostatočným oddychom a spánkom. Vláda na odporúčanie odborníkov mala zabezpečiť celoplošný lockdown, s jasnými pravidlami pre pohyb občanov zabezpečujúcich služby, ako i svoje nevyhnutné životné potreby. Žiadne výnimky z týchto pravidiel nemali existovať, ani pre vládu, ani pre ministrov. Samotní občania by mali dodržiavať individuálny lockdown – chodiť len tam, kde nevyhnutne musia, inak zostať doma. Veľkou chybou bolo pred letom 2020, ako i v decembri a cez Vianoce, umožniť ľuďom absolvovať letné a zimné dovolenky, povoliť medzinárodné lety a uvoľniť režim na hraniciach. V tomto viním vládu, ale aj našich samotných nerozumných občanov.

Sám ste hovorili už v minulosti o potrebe testovania. Nie je toho ale už veľa? Podporujete ďalšie kolá?

Samozrejme testovanie je veľmi potrebné, aby sme identifikovali pozitívnych, následne sa o nich starali, v prípade potreby ich liečili a dohľadávali kontakty. Som za rozbehnutie ekonomiky a života, a preto od začiatku doporučujem testovanie, ale cielené. Moje 3T testovanie, testovanie, testovanie stále platí, ale testovať som doporučoval v zdravotníckych zariadeniach, sociálnych zariadeniach, zamestnancov otvorených nákupných centier, zamestnancov verejnej dopravy, testovať vo všetkých závodoch, ktoré musia fungovať, ako aj vo všetkých zariadeniach s väčším počtom zamestnancov, vo väzniciach, vo všetkých komunitách atď. Som proti plošnému testovaniu. Samosprávy, zdravotníci, ako i občania, odviedli veľmi dobrú prácu, ale ďalej pokračovať v plošnom testovaní a získavanie potvrdenia o testovaní každých 7 dní pokladám za nezmyselné. Cielené testovanie áno. V testovaní začať používať aj novšie, jednoduchšie metodiky, hlavne pre žiakov a študentov pri otváraní škôl a postupne prejsť aj na samotestovanie.

Nemali by sme prejsť k radikálnejším opatreniam? Pred časom ale vzbudil nevôľu zámer kontrolovať ľudí a ich pohyb cez SMS správy… 

Najskôr prevencia a potom represia. Zase je to o komunikácii a o korektnej a pravdivej informácii. Napríklad v čase očkovania prichádzajú ľuďom správy neskoro alebo vôbec.

Naši občania by si tiež mali uvedomiť vážnosť situácie a správať sa disciplinovane a korektne voči sebe, ako aj voči ostatným. Rešpektovať nariadenia a výzvy. V tomto prípade to nie je len o vláde.

Aký postup by mala vláda presadzovať?

V prvom rade by mala prejsť z plošného testovania na aktívne cielené opakované testovanie, s použitím aj novších a jednoduchších metód, až kým to bude potrebné.
Svoje aktivity by mala zamerať na moje 3V – vakcinácia, vakcinácia, vakcinácia. Z nedostatku vakcín nemožno úplne viniť našu vládu. V tomto prípade zlyhala Európska Komisia zrealizovaním drahého nedotiahnutého obchodu s výrobcami vakcín. Preto je nutné a legitímne, že aj náš štát si bude zabezpečovať vakcíny aj z iného zdroja. Samozrejme, tieto by mali byť doporučené našimi vedcami a schválené, i keď v skrátenej lehote, ŠÚKL-om. Pri zaobstarávaní vakcín by nemalo prebiehať politické vydieranie.
Vláda a hlavne minister zdravotníctva musí zintenzívniť aktivity pri zabezpečení dostatočného množstva všetkých dostupných liekov účinkujúcich aj proti COVID-19, aby boli k dispozícii pre našich pacientov – mohli ich užívať včas, aby sa zabránilo zbytočným úmrtiam.
Samozrejme, všetky tieto aktivity vyžadujú nemalé finančné náklady, preto by sa vláda paralelne mala s riešením epidémie COVID-19 starať o zabezpečenie dostatočného ekonomického zabezpečenia a zo 6 miliardového balíka obnovy z EÚ dostať všetky peniaze na Slovensko, ako i využiť ostatnú možnú pomoc.
O všetkých týchto aktivitách musia byť občania pravidelne a korektne informovaní.

Aká časť viny za stav padá na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, na premiéra, či na zrozumiteľnosť a vágnosť dodržiavania opatrení?

Samozrejme za vznik tohto ochorenia a jeho rozšírenie na Slovensko nemožno viniť vládu ani ministra zdravotníctva, ale čo im je možné vyčítať, je to, že prišli nepripravení do vlády a určite by mali problémy vo svojich funkciách aj keby ich nebola zastihla pandémia. Neboli schopní adekvátne reagovať na vzniknutú epidemiologickú situáciu, preto ich chaotické, nekoncepčné správanie vyústilo do nezmyselných tlačoviek a nezvýšil im čas na napĺňanie iných potrebných funkcií pre chod štátu.

Nedávno som robil rozhovor s politológom Tomášom Koziakom na tému politickej zodpovednosti. Podľa vás kto ju nesie?

Po demokraticky vyhratých voľbách predstavitelia vlády prijali funkcie, zobrali na seba zodpovednosť niesť aj následky za výkon svojej funkcie. Tejto vláde chýba seriózna komunikácia – vážne veci sa riešia odkazmi cez médiá a chýba intersektorálne prepojenie a intersektorálna kooperácia, ktorú by mal usmerňovať a kontrolovať predseda vlády. Zdá sa, že chýba korektná spolupráca aj medzi vládou, parlamentom, prezidentkou a každý si robí svoju politiku. Strana moderného Slovenska (SMS) má vo svojom programe aj zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti verejných činiteľov. Keby bola zavedená, pevne verím, že správanie všetkých by bolo korektnejšie a zodpovednejšie. Politická zodpovednosť za nesprávne kroky síce existuje, ale väčšinou je bez následkov.

Ako v tomto vidíte doterajšie aktivity SaS, ktorá žiadala otváranie ekonomiky, uvoľňovanie opatrení a podobne? Dnes ju nikto s týmto súčasným stavom ani nespája…

SaS má ministra hospodárstva a jeho požiadavka o otvorenejšiu ekonomiku je legitímna, s ktorou súhlasím. Stále v jeho reakciách ale chýbala korelácia medzi otvorenou ekonomikou a opatreniami súvisiacimi s epidemiologickou situáciou. To je práve moje cielené testovanie v závodoch, na pracoviskách a kontrola a dodržiavanie disciplíny. Málokde sa to realizuje a vôbec som nepočul o tom hovoriť ministra hospodárstva. Z mediálnych prestreliek Matovič – Sulík profituje Sulík, ktorému stúpajú preferencie.

Nechcem sa vás dotknúť, no vzhľadom na svoj vek ste prekvapivo aktívny. Stále máte lekársku prax, vlastníte polikliniku v Banskej Bystrici, ste predsedom strany SMS a máte dokonca aj svoju galériu. Neláka vás už ten dôchodok?

Odmalička, pokiaľ siaha moja pamäť, som bol neposedný, stále som bol v pohybe, musel som mať okolo seba kamarátov a robiť nejaké aktivity. V škôlke som poobede nikdy nespával a dodnes by mi bolo ľúto spať počas dňa. Moja mladosť bola na bicykli a na futbalovom ihrisku s loptou. Dodnes si rád zašportujem. Po operácii meniskov som odmietol kúpeľnú liečbu, nevydržal by som tam, rehabilitoval som fyzickou prácou. Pred dvomi rokmi som kúpil zdevastovanú polikliniku v Banskej Bystrici, ktorú som zrekonštruoval a ako riaditeľ ju postupne modernizujem. V týchto dňoch otvárame nové digitálne RTG pracovisko a mamografie z vlastných zdrojov. V mojej súkromnej gynekologickej ambulancii pracujem pravidelne dvakrát do týždňa, od roku 2011 som predsedom SMS, kde sme aktívni hlavne v komunálnej politike. Pri dnešnej politickej a finančnej blokácii menších politických strán a vďaka zákonu o politických stranách a ich financovaniu, napriek dobrému programu, nie je jednoduché prenášať informácie na občanov.
Od svojich 19 rokov sa aktívne zaujímam o výtvarné umenie. V roku 1990 sme spolu s priateľom otvorili súkromnú galériu v Banskej Bystrici. Dnes v mojej galérii organizujem výstavy domácich, aj zahraničných umelcov.
Slovo dôchodca neznášam. Ja oddychujem pri práci a teším sa z mojej rodiny. Kým mi zdravie bude slúžiť, nemienim prestať pracovať.

Vo vlastnej galérii. (Foto: Facebook M. Urbániho)

Na sociálnej sieti ma zaujala vaša predstava “novej spoločnosti, kde skĺbime všetky pozitíva socializmu a kapitalizmu”. Čo tým presne myslíte?

Zlyhal socializmus a zlyhal aj kapitalizmus. Každý z týchto systémov mal aj pozitíva aj negatíva.
Zámerom SMS je vybrať pozitíva z oboch systémov a vytvoriť spoločnosť s trhovou ekologicky zameranou ekonomikou, v ktorej bude veľmi široká stredná vrstva s európskymi platmi pre zabezpečenie slušnej existencie.
Maximálne zúženie skupiny chudobných a veľmi bohatých. Všetko bohatstvo chceme spravodlivo rozdeliť medzi ľudí. Všestrannou podporou mladých ľudí zabezpečiť zvýšenú pôrodnosť a narastanie demografickej krivky. V takej spoločnosti potom môžu byť zabezpečené všetky sociálne istoty pre každého. Chceme vytvoriť silný a bohatý štát, ktorý sa vie postarať o všetkých svojich občanov.
Máme rozpracovaný konkrétny projekt vo všetkých rezortoch na dosiahnutie tohto cieľa.

Pôjdete sa dať zaočkovať? Sputnik V alebo Pfizer?

Už som dvakrát očkovaný vakcínou Pfizer, vtedy jedine dostupnou vakcínou, ale v prípade zavedenia iných vakcín, vrátane Sputnika V, ktoré budú u nás potvrdené, by som neváhal ani nad jednou z nich. Očkovať som sa nedal len preto, aby som chránil seba, ale práve aby som chránil mojich blízkych a moje okolie.

očkovanie proti covid 19 (Foto: facebook M. Urbaniho))

Neľutujete, že ste v politike?

Nie, lebo politika mi dala veľa a aj ja som dal veľa politike, čo ma veľmi obohatilo. Nechcel som byť čisto politikom, chcel som byť ministrom zdravotníctva, kde som chcel využiť moje životné a odborné skúsenosti. Kvôli tomu som si urobil MPH pri WHO, ako i atestáciu z organizácie riadenia zdravotníctva a roky som sa aktívne pripravoval na túto funkciu. Žiaľ, nepodarilo sa. Zhodou náhod som zostal v politike. Štyri roky som bol predseda Európskeho výboru NRSR, šesť rokov som chodil do Rady Európy, kde som aktívne pracoval vo Výbore pre sociálne, zdravotné a rodinné záležitosti. Popri plnení bežných pracovných povinností si cením moju politickú účasť na pozitívnom referende o vstupe Slovenska do EÚ. Mám podiel na rozhodnutí o vstupe Slovenska do Eurozóny, ktoré nebolo len o mastrických kritériách, ale bolo to hlavne politické rozhodnutie. Aj s mojou pomocou existuje dnes v Banskej Bystrici špičkový Ústav srdcovo-cievnych chorôb, ako i Zdravotnícka univerzita. V novembri roku 2008 som sa osobne pričinil o vylepšenie veľmi napätých vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom, zorganizovaním stretnutia Výborov pre Európske záležitosti v Komárome. Po každom človeku by malo v živote niečo zostať a myslím, že aj po mne niečo zostane. Avšak ešte nekončíme, SMS sa už začala aktívne pripravovať na komunálne voľby a voľby do VÚC.

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -
Slovensko
Pozitívne vzorky 408,609 +121 Dnes Úmrtí 12,596 Uzdravení 386,148 Infikovaných 9,865 Last updated: 28. septembra 2021 - 01:25 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -