“Vyšetrovanie” nehody, pri ktorej zahynula Linh, poukazuje na korupciu a protekcionizmus

0

Problém vo vyšetrovaní prípadu dopravnej nehody, pri ktorej minulý rok v septembri v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorovým vozidlom zahynula 18-ročná študentka Linh, nie je len v postupe vyšetrovateľa, ale aj v neschopnosti zabezpečiť nevyhnutný odborný záver pre ďalší postup vo vyšetrovaní. Domnieva sa bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti právny zástupca rodiny nebohej Peter Vačok.
      Zároveň zastáva názor, že nejednotný postup pri odňatí vodičského oprávnenia, ako nastal aj v prípade účastníčky nehody, vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus. “Som rád, že na tak vysokej úrovni, ako zo strany Generálnej prokuratúry SR, tak aj polície, je záujem o prešetrenie prieťahov v konaní. Problém nevidím v postupe vyšetrovateľa. Preto doslova apelujem na generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby spoločne s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou hľadali cesty nápravy v oblasti spracovávania dôležitých znaleckých posudkov,” uviedol pre TASR Vačok.
      Podľa neho je problém v aplikačnej praxi. “Na odborný výstup, ktorý by mali poskytnúť znalci z odboru súdneho lekárstva, sa čaká doslova celé mesiace, a to spôsobuje prieťahy v konaniach. Pri vyšetrovaní závažných dopravných nehôd je to citlivé aj v tom, že v niektorých prípadoch je odňaté vodičské oprávnenie a v situácii, kde nie je rozhodnuté o vine, je obvinená osoba výrazne obmedzená zákazom činnosti. O odňatí vodičského oprávnenia rozhodujú pracovníci dopravných inšpektorátov polície. Nejednotný postup v takýchto prípadoch vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus,” vysvetlil.
      Vačok zdôrazňuje, že pri vyšetrovaní trestných vecí, kde došlo k zraneniu alebo k smrti, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní mali k dispozícii odborný výstup, ktorý dá jasnú odpoveď na otázku, čo je príčinou smrti a aký bol mechanizmus útoku. “To je základný predpoklad pre právnu kvalifikáciu, ak je zistené, že došlo k protiprávnemu konaniu, teda k trestnému činu,” dodal.
      Žilinka po preskúmaní trestného konania v tejto veci zistil vážne pochybenia pri prvotných úkonoch dokumentovania nehody, neprimeranú dĺžku znaleckého dokazovania, ako aj pasivitu pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany prokurátora. Uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave prijať opatrenia na odstránenie prieťahov v trestnom konaní, ako aj vyvodenie disciplinárnych dôsledkov z porušenia povinností konajúceho prokurátora. Prezident Policajného zboru Peter Kovařík v piatok (19. 2.) potvrdil, že po dvoch kontrolách dospel k záveru, že v prípade došlo k pochybeniam. Nasledovať podľa neho bude vyvodenie zodpovednosti nielen vyšetrovateľa, ale aj jeho nadriadeného.

Problém vo vyšetrovaní prípadu dopravnej nehody, pri ktorej minulý rok v septembri v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorovým vozidlom zahynula 18-ročná študentka Linh, nie je len v postupe vyšetrovateľa, ale aj v neschopnosti zabezpečiť nevyhnutný odborný záver pre ďalší postup vo vyšetrovaní. Domnieva sa bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti právny zástupca rodiny nebohej Peter Vačok.
     

 Zároveň zastáva názor, že nejednotný postup pri odňatí vodičského oprávnenia, ako nastal aj v prípade účastníčky nehody, vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus. “Som rád, že na tak vysokej úrovni, ako zo strany Generálnej prokuratúry SR, tak aj polície, je záujem o prešetrenie prieťahov v konaní. Problém nevidím v postupe vyšetrovateľa. Preto doslova apelujem na generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby spoločne s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou hľadali cesty nápravy v oblasti spracovávania dôležitých znaleckých posudkov,” uviedol pre TASR Vačok.
    

  Podľa neho je problém v aplikačnej praxi. “Na odborný výstup, ktorý by mali poskytnúť znalci z odboru súdneho lekárstva, sa čaká doslova celé mesiace, a to spôsobuje prieťahy v konaniach. Pri vyšetrovaní závažných dopravných nehôd je to citlivé aj v tom, že v niektorých prípadoch je odňaté vodičské oprávnenie a v situácii, kde nie je rozhodnuté o vine, je obvinená osoba výrazne obmedzená zákazom činnosti. O odňatí vodičského oprávnenia rozhodujú pracovníci dopravných inšpektorátov polície. Nejednotný postup v takýchto prípadoch vnáša podozrenie, že je tu korupcia, prípadne protekcionizmus,” vysvetlil.
     

 Vačok zdôrazňuje, že pri vyšetrovaní trestných vecí, kde došlo k zraneniu alebo k smrti, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní mali k dispozícii odborný výstup, ktorý dá jasnú odpoveď na otázku, čo je príčinou smrti a aký bol mechanizmus útoku. “To je základný predpoklad pre právnu kvalifikáciu, ak je zistené, že došlo k protiprávnemu konaniu, teda k trestnému činu,” dodal.
      

Žilinka po preskúmaní trestného konania v tejto veci zistil vážne pochybenia pri prvotných úkonoch dokumentovania nehody, neprimeranú dĺžku znaleckého dokazovania, ako aj pasivitu pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany prokurátora. Uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave prijať opatrenia na odstránenie prieťahov v trestnom konaní, ako aj vyvodenie disciplinárnych dôsledkov z porušenia povinností konajúceho prokurátora. Prezident Policajného zboru Peter Kovařík v piatok (19. 2.) potvrdil, že po dvoch kontrolách dospel k záveru, že v prípade došlo k pochybeniam. Nasledovať podľa neho bude vyvodenie zodpovednosti nielen vyšetrovateľa, ale aj jeho nadriadeného.

- Reklama -