Srdce je pre zamestnancov u nadriadených najdôležitejšie, podľa prieskumu Boston Consulting Group

0
Na snímke zamestnanci Kia Motors Slovakia po skončení pracovného času (Autor: TASR)

Zamestnancov v Európe spája predovšetkým túžba po ľudskom prístupe manažérov. Vyplýva to z prieskumu konzultačnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG), na ktorom sa v októbri minulého roka zúčastnilo 4000 respondentov z Nemecka, Francúzska, Španielska a Veľkej Británie.
      

BCG sa účastníkov pýtal, ktoré vlastnosti sú pre vedúcich pracovníkov dôležité: srdce, ruka alebo hlava. “Hlava” znamená inteligenciu a jasné myslenie, “ruka” schopnosť rozhodovať a konať, “srdce” schopnosť počúvať, empatiu a podporu tímového ducha.
      

Výsledky boli veľmi rozdielne. Firmy kladú najväčší dôraz na “hlavu” (69 %), nasleduje “ruka” (44 %) a “srdce” je s 25 % na poslednom mieste. U zamestnancov je v podstate naopak: 37 % kladie dôraz na ľudskosť, 20 % na “ruku” a len pre 14 % je dôležitá inteligencia.
      

“Srdcové kvality manažérov vystupujú čoraz viac do popredia,” cituje agentúra DPA experta BCG Felixa Schulera. “Empatické vedenie, skutočné prepojenie so zamestnancami, schopnosť počúvať.” Rozdielne očakávania zamestnancov a ich nadriadených tak pre manažérov znamenajú vyššiu záťaž: “Nejde už len o kvality žiadané zhora, napríklad rozhodnosť či odbornosť.”
      

Prieskum zároveň ukázal, že väčšina zamestnancov je spokojná s prácou svojich nadriadených počas koronakrízy. V Španielsku vyjadrilo spokojnosť 60 % respondentov, vo Francúzsku 63 %, v Nemecku 66 % a vo Veľkej Británii 71 %.
      

Len veľmi málo respondentov vo všetkých štyroch krajinách by sa chcelo stať vedúcim pracovníkom. “Približne 50 % sa chce profesijne ďalej rozvíjať,” povedal Schuler. “Len 13 % by sa chcelo stať manažérom.” Zostávajúci respondenti síce majú tiež ambície, no v iných oblastiach. Ako príklad uviedol Schuler podnikanie, kariéra experta alebo spoločensky a sociálne zmysluplná práca.
      

Drvivá väčšina účastníkov bez ohľadu na ambície je spokojná s profesijným životom. “Až 90 % ľudí uviedlo, že sa cítia spojení so svojou prácou, v tejto oblasti nedošlo k žiadnemu odcudzeniu,” dodal Schuler. “Nemáme tu súbor nespokojných, ale súbor spokojných a angažovaných.”

- Reklama -