Polícia má pomáhať a chrániť, alebo kontrolovať a pokutovať? Aj komunikovať a vysvetľovať, tvrdí Heger

0
Foto: Polícia SR

Z pohľadu Policajného zboru (PZ) je kontrola dodržiavania epidemiologických opatrení systematická, dostatočná a sú vynaložené maximálne sily a prostriedky. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) tak v rámci Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR reagoval na otázku Ondreja Dostála (SaS), či kontrolu vymáhania a dodržiavania opatrení pri karanténe, lockdowne a nosení rúšok zo strany polície považuje za systematickú a dostatočnú.

Mikulec sa na rokovaní nezúčastnil, jeho odpoveď prečítal minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ten pripomenul, že aj politici majú ísť príkladom v dodržiavaní opatrení. Myslí si tiež, že aj pri pochybnostiach o pokutovaní a dostatočných zásahoch polície treba komunikovať a vysvetľovať situáciu ľuďom.
     

 Mikulec v odpovedi konštatoval, že aktuálne policajti vykonávajú zvýšený výkon služby na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžiarske či nákupné strediská, železničné stanice, nástupištia, potraviny, zásielkovne, drogérie, potraviny atď. “PZ plní v zmysle zákona okrem kontroly dodržiavania epidemiologických opatrení aj mnohé iné úlohy plynúce zo zákona, preto nemožno zamerať výkon služby všetkých príslušníkov PZ len na kontroly dodržiavania epidemiologických opatrení,” zdôraznil s tým, že pomáhajú pri ochrane základných práv a slobôd, zabezpečovaní verejného poriadku pri mobilných odberových miestach alebo vyplácaní dávok Slovenskej pošty.
     

 Vysvetlil, že pri porušení opatrení ako zákaz vychádzania, nosenie rúška, karanténa, môže policajt, rovnako aj obecný i mestský, uložiť pokutu v blokovom konaní až do 1000 eur. Môže tak urobiť, “ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť”. Ak ju páchateľ zaplatiť na mieste nemôže, policajt mu dá blok a poštový peňažný poukaz. Následne oznámi podozrenie zo spáchania priestupku príslušnému správnemu orgánu, ktorý je oprávnený prejednať priestupok, napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva a okresné úrady.
     

 Dostál reagoval tým, že si uvedomuje obmedzené kapacity polície. Poukázal však na prípady, keď sa konalo zhromaždenie pred budovou polície, kde boli ľudia bez rúšok počas zákazu vychádzania a zhromažďovania sa, nedržiavali hygienické opatrenia a nikto nezasiahol. Podotkol, že sa situácia s pandémiou dramaticky nezlepšuje a ak sa zlepšuje, oveľa pomalšie, než sa čakalo. “Príčina môže byť najmä asi v tom, že sa opatrenia nedodržiavajú dostatočne,” uviedol s tým, že to môže spôsobovať nedostatočná kontrola.
      

Heger odpovedal tým, že ak polícia nezasiahla pri niektorých zhromaždeniach, určite vychádzala zo skúseností PZ s krízovými situáciami a zvážila postup. “V tomto sa spolieham a chcem aj budovať dôveru voči PZ, že vedia mať dobrý úsudok,” uviedol. “Komunikácia je kľúčová, vysvetľovanie je kľúčové. Aj pri pokutovaní, ak sa niečo nedeje, treba povedať prečo, aby tomu občania rozumeli,” dodal s tým, že pri diskusiách na ústrednom krízovom štábe a s ministrom vnútra vysvetlenia a argumenty zaznievali.

- Reklama -