Vašečka: O novele vysokoškolského zákona budeme s univerzitami diskutovať

0
Poslanec NR SR Richard Vašečka (Autor: TASR)

Zmeny, ktoré by prispeli k zvyšovaniu kvality slovenského vysokého školstva, predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) podporuje. Poukázal pritom na novelu vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort školstva. Ako dodal, vážne zmeny v školstve však musia byť výsledkom dialógu.
     

 “Ako predseda školského výboru však pokladám za nevyhnutné, aby sa tieto zmeny diali v otvorenom dialógu s reprezentáciou vysokých škôl, ktorú tvorí podľa zákona Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia (SRK),” uviedol na sociálnej sieti Vašečka. Víta záujem slovenských univerzít o participáciu na zmene zákona o vysokých školách. “Vyjadrenie ich nesúhlasu s niektorými avizovanými zmenami pokladám za legitímne. Ani ja si neprajem rušenie autonómie a samosprávnosti vysokých škôl či ich politizáciu,” poznamenal.
    

  Vašečka priblížil, že ešte v piatok (29. 1.) večer strávil niekoľko hodín rozhovorom s predstaviteľmi slovenského vysokého školstva nad znením vysokoškolského zákona. “Oceňujem ich pokojnú a rozumnú argumentáciu, ochotu k zmenám a snahu nájsť korektné riešenia,” dodal Vašečka.
     

 SRK vyzvala kompetentné orgány na začatie verejnej diskusie k pripravovaným zmenám vysokoškolského zákona so všetkými reprezentáciami vysokých škôl a členmi akademických obcí. Ako zdôraznila v stanovisku, akademickú slobodu a autonómiu univerzít a vysokých škôl považuje za základné prvky univerzitného vzdelávania.
    

  Univerzita Komenského (UK) v Bratislave nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia na Slovensku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita to dôrazne odmieta a považuje za snahu o politické ovládnutie slovenského vysokého školstva. K vyhláseniu sa pripojila aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.
     

 Ministerstvo školstva pre TASR uviedlo, že pripravuje návrh zákona, ktorým sa upraví systém riadenia a činnosti samosprávnych orgánov vysokých škôl. Po finalizácii a konzultáciách bude predložený na diskusiu so širokou verejnosťou. “Relevantné požiadavky budú zapracované, ale nepovažujeme za korektné vyzývať na zastavenie diskusie o návrhu pred jeho samotným zverejnením,” skonštatovalo ministerstvo. Úpravu systému riadenia a činnosti samosprávnych orgánov vysokých škôl považuje rezort za kľúčovú pre posun vo vysokom školstve, “keďže v súčasnosti systém uzatvára vysoké školy do seba a nepodporuje otvorenosť akademického prostredia”.

- Reklama -