Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomoci

0
predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta (Foto: TASR)

Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR má zodpovednosť za riadny chod tejto inštitúcie vrátane rozhodovacej činnosti, čiže vybavenia súdu kvalitnými sudcami, ale nemá právomoci. V rozhovore to uviedol predseda NS SR Ján Šikuta.

„Z môjho pohľadu, ako predsedu NS SR, by bolo lepšie, keby som mal viac právomocí vplývať na zostavenie výberovej komisie alebo na rozhodovanie, ktorý sudca bude vybraný,“ ozrejmil Šikuta. Zároveň si uvedomuje, že práve tomu chcel zákonodarca z historických dôvodov zabrániť a vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do výberových konaní bolo rozložené na viac subjektov. „Pokiaľ sú výberové komisie zdravé, riadne fungujú a plynulo pracujú, tak s tým nemám problém,“ doplnil.

Na základe návrhu päťčlenných výberových komisií rozhoduje o trvalom preložení sudcu na vyšší súd Súdna rad SR. Predseda NS SR menuje do výberových komisií dvoch členov. Vyberá ich zo zoznamov, ktoré vytvorilo Ministerstvo spravodlivosti SR a Súdna rada. „Predseda NS SR je veľmi limitovaný pri možnosti vplývania na výber sudcov, ktorí na NS SR prídu,“ poznamenal.

Šikuta je šéfom NS SR od 20. mája minulého roka. „Za môjho pôsobenia v tejto pozícii sme nevykonávali masívne výberové konania, pretože nefungovali hodnotiace komisie. S činnosťou výberových komisií preto ešte nemám skúsenosť,“ reagoval. Sudcovské miesta na NS SR dopĺňali počas tohto obdobia takmer výlučne tzv. „stážisti“, čiže dočasne pridelení sudcovia.

Výberové konania na dočasné pridelenie realizovala komisia vytvorená z predsedu NS SR a predsedu príslušného kolégia, na ktoré sa vyberal kandidát. „Prihlásil sa možno trojnásobný počet sudcov na počet voľných miest. Skutočne sa dalo vyberať. Verím, že keď vypíšeme výberové konania na neobsadené miesta, stav bude opäť taký, že záujem bude podstatne prevyšovať ponuku,“ dodal Šikuta.

Keďže Súdna rada 15. januára sfunkčnila jednu z dvoch hodnotiacich komisií sudcov, opäť to umožní realizovanie výberových konaní na trvalé preloženie sudcov.

- Reklama -