Zemanová: Treba upraviť zákon o verejnom obstarávaní, najmä pre vedu a výskum

0
predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová (Foto: TASR)

Poslankyňa koaličnej SaS Anna Zemanová navrhuje úpravy v zákone o verejnom obstarávaní. Cieľom je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Právnu normu predložila na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.
     

Oblasť verejného obstarávania je v základných rámcoch regulovaná na európskej úrovni smernicou. Zemanová poukazuje na to, že súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia, a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
     

 “Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov,” konštatuje poslankyňa v dôvodovej správe. Osobitne je podľa nej takéto zosúladenie vhodné v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie (EÚ).

- Reklama -