Neplatičom a dlžníkom sa predlžuje lehota a správcom bytov to komplikuje dražby

0


  Nový zákon lex korona skomplikoval život správcom bytových domov, predsedom spoločenstiev vlastníkov, ale aj samotným vlastníkom bytov. Upozornil na to predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Marek Perdík, podľa ktorého pozastavenie plynutia súdnych lehôt aj upustenie od vykonávania dražieb do 28. februára 2021 vyhovuje neplatičom a dlžníkom.
      

Šéf ZLSBD upozornil, že hoci je záujem ministerstva spravodlivosti na prijatí opatrení z dôvodu vypuknutia pandémie pochopiteľný, nie je podľa neho možné poprieť ich negatívny dosah na sféru správy bytového fondu. “Predmetom súdnych sporov v bytových domoch je totiž v prevažnej miere (avšak nie výlučne) súdne vymáhanie finančných pohľadávok, predstavujúcich nedoplatky vlastníkov bytov a nebytových priestorov za služby spojené s užívaním nehnuteľností a do fondu prevádzky, údržby a opráv,” uviedol Perdík. Vymáhanie nedoplatkov v súdnych konaniach je vzhľadom na jeho finančnú a časovú náročnosť problematické už v štandardom civilnom procese.
      

Výhodu tak podľa Perdíka získavajú dlžníci a neplatiči. V rámci odvolania sa na novoprijaté zákonné ustanovenia majú v súčasnosti neplatiči, prípadne iným spôsobom problematickí vlastníci či iné žalované subjekty, možnosť legálne predlžovať priebeh súdneho konania.
      

Východiskom z novoprijatej legislatívy je podľa Perdíka preferovať mimosúdne vymáhanie finančných pohľadávok voči neplatičom a tiež mimosúdne riešenie nepeňažných sporov bytových domov. “Dražby teda do konca februára nie je možné organizovať, súdne lehoty neplynú alebo sa predlžujú a vzhľadom na koniec ‘hypotekárnych prázdnin’ je vhodný čas venovať sa napríklad otázke neplatičov mimosúdnym vymáhaním, prípadne vykonať revíziu uzatvorených zmlúv,” dodal Perdík.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu