S kradnutými artefaktami neradno obchodovať. Hrozí pokuta do dvesto tisíc eur a opakovane

0

Ak bude niekto obchodovať na Slovensku s predmetom kultúrnej hodnoty, ktorý bol získaný na území iného štátu nelegálnou činnosťou a bol na územie SR dovezený v rozpore s právnymi predpismi, Ministerstvo kultúry (MK) SR môže udeliť sankciu až do výšky 200.000 eur, a to aj opakovane. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, ktorú ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
      

Návrh primárne rieši prvú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, zavádzajúceho jednotný postup kontroly tovaru vstupujúceho na územie Únie s cieľom zabrániť tomu, aby nezákonne získané a vyvážané predmety kultúrnej hodnoty z tzv. tretích krajín neslúžili na financovanie terorizmu alebo pranie špinavých peňazí.
      

Rezort upozorňuje, že sa rozšírila aj definícia okruhu nelegálnych spôsobov získavania predmetov kultúrnej hodnoty. “Ide o reakciu na jav vykonávania nelegálnej archeológie, rabovania múzeí a ničenia kultúrnych pamiatok počas vojnových operácií na Blízkom východe v nedávnej minulosti,” upozornilo ministerstvo.
      

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze predmetov kultúrnej hodnoty a má uľahčiť komunikáciu ministerstva kultúry s colnými orgánmi. Upravuje sa zároveň postup určených orgánov pri posudzovaní žiadostí o povolenie na vstup predmetov kultúrnej hodnoty na územia SR v rámci colného územia EÚ, upravuje sa aj postup slovenských orgánov v prípade zadržania alebo zhabania predmetu kultúrnej hodnoty a právny rámec disponovania s týmto zadržaným predmetom.
      

Návrh novely takisto zavádza novú definíciu tzv. „príležitostného predajcu predmetu kultúrnej hodnoty“, čím sa povinnosti zákona pri obchodovaní s týmito predmetmi budú vzťahovať a na tých, ktorí ich ponúkajú príležitostne prostredníctvom burzy starožitností, v online prostredí alebo na stretnutiach zberateľov.
      

MK vysvetľuje, že táto novelizácia má napraviť doterajší stav, keď príležitostní predajcovia stáli mimo akéhokoľvek právneho vymedzenia a administratívnej záťaže a svojím často neetickým alebo aj nezákonným správaním deformujú rovnosť postavenia jednotlivých subjektov na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty.

- Reklama -