VšZP má nové zmluvné podmienky pre pediatrov a špecialistov. Čím viac kapitovaných pacientov, tým viac peňazí

0

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) sa od začiatku januára dohodla s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na nových zmluvných podmienkach. Ambulancie detských lekárov aj špecialisti môžu dostať viac peňazí. TASR o tom informoval hovorca VŠZP Matej Neumann.
      Poisťovňa sa pri nastavovaní nových pravidiel snažila v dlhšom časovom horizonte riešiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre deti a umožniť detským lekárom pomocou ďalšej sestry prijať do svojej starostlivosti nových pacientov. “Táto forma zvýšenia kapitačnej platby je upravená tak, že so zvyšujúcim sa počtom kapitovaných poistencov sa zvyšuje aj kapitačná platba, aby pri istom počte bolo možné prijať ďalšiu zdravotnú sestru a naďalej zostala zachovaná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ priblížil generálny riaditeľ VŠZP Richard Strapko.
      Projekt, ktorý poisťovňa interne nazvala „druhá sestra“, pediatri privítali. „Vítame každú iniciatívu, ktorá má potenciál riešiť dlhodobo sa znižujúci počet všeobecných lekárov pre deti a dorast v kontexte zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov,“ zhodnotila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
      Zvýhodnené platby za starostlivosť o detských pacientov sú od 1. januára aj v zmluvách špecialistov. “Aj týmto spôsobom chceme pre detských pacientov zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne. V praxi to znamená, že odborný lekár pre dospelých, ktorý môže ošetriť aj dieťa, dostane príplatok za sťažený výkon,“ dodala podpredsedníčka Predstavenstva VŠZP Beata Havelková.

- Reklama -