Oddnes platí zákaz vychádzania, začal aj lockdown. Čo sa môže a čo nie? Tu je zoznam

0
covid-19, virus, coronavirus
Foto: TheDigitalArtist, Pixabay

Oddnes (19.12.) do 29. decembra platí na Slovensku zákaz vychádzania, začína sa aj tzv. lockdown. Zatvárajú sa všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných potrieb. Vyplýva to z uznesenia vlády.

Zo zákazu vychádzania platí viacero výnimiek:

-cestovanie zakázané nie je, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie,

-zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať,

-povolená je cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,

-povolená je cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu,

-povolená je tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,

-cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,

-povolená je aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,

-platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavírus,

-výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri,

-výnimku zo zákazu majú mať aj sväté omše, o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygienici,

-výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,

-výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,

-povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu,

-takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

-výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri,

-cestu s cieľom vycestovania do zahraničia,

-cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu,

-na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.

- Reklama -