Rezort vnútra už nebude platiť všetky lety Leteckého útvaru

0
Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec prichádza na 60. rokovanie vlády SR 16. decembra 2020 v Bratislave. (Foto: TASR)

Letecký útvar Ministerstva vnútra (LÚ MV) SR bude od nového roka od oprávnených užívateľov žiadať preplatenie prevádzkových nákladov náklady na lety. Výnimkou sú lety najvyšších predstaviteľov štátu. Doteraz znášal náklady rezort vnútra. Vyplýva to z informácie o využívaní služieb LÚ MV SR, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.

Ministerstvo priebežne zaznamenáva nárast počtu letových hodín. Podľa materiálu vykonáva LÚ 40 percent letov pre najvyšších predstaviteľov štátu a potreby rezortu. Ostatných 60 percent je pre iných oprávnených užívateľov.

Pri vyúčtovaní letov má rezort pristupovať ku každému letu individuálne. Pri stanovovaní rozpočtu na lety odporúča subjektom vychádzať z priemernej ceny za posledné roky. V rokoch 2018 a 2019 išlo napríklad o sumu 1012 eur na hodinu letu na vrtuľníkov, 4079 eur na hodinu letu na letúnoch, v aktuálnom roku išlo v priemere o 812 eur a 3802 eur vzhľadom na nižšie ceny paliva.

Užívateľov, medzi ktorými sú okrem ministerstiev aj Ústavný súd SR, Národná banka Slovenska či Generálna prokuratúra SR, vyzve ministerstvo na zaslanie predbežného plánu letov vždy do 15. novembra.

Letecký útvar MV SR poskytuje bezodplatne lety najvyšším predstaviteľom štátu, teda prezidentovi, predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády. Ostatné osoby sú oprávnené využívať služby leteckého útvaru výhradne po schválení letu ministrom vnútra a za úhradu priamych prevádzkových nákladov.

Letka MV SR zabezpečuje tiež lety pre svoje útvary, ako sú napríklad Policajný zbor či Hasičský a záchranný zbor. Realizuje tiež humanitárne, repatriačné či deportačné lety, prípadne lety s predstaviteľmi SR alebo iných štátov a medzinárodných organizácií či lety osobitnej povahy.

- Reklama -