Súdna rada podporuje Kolíkovej súdnu mapu s výhradami

0
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Foto: TASR

Súdna rada SR podporuje návrh novej súdnej mapy. Jej uvedenie do života však podmieňuje vytvorením ústavných a zákonných garancií prístupu osôb k súdu a spravodlivosti. Uvádza sa to v stanovisku súdnej rady, ktoré poskytla jej hovorkyňa Veronika Müller.

„Inak povedané, nová súdna mapa musí slúžiť ľuďom, tomu, aby rozsudky boli vydávané v rozumnom čase, so znalosťou veci a so zmyslom pre spravodlivosť,“ doplnila s tým, že devízou návrhu je odstránenie deformovaného a čisto politického chápania organizácie súdnictva z obdobia takzvaného mečiarizmu.

Súdna rada vníma pozitívne aj snahu o špecializáciu sudcov v jednotlivých agendách. V súvislosti s racionalizáciou súdnych obvodov sa má znížiť náročnosť riadiacich procesov. „Desiatky sudcov sa vrátia do reálneho výkonu súdnej moci namiesto správy súdov,“ zdôrazňuje.

Privítala aj zámer vytvoriť krajské správne súdy a Najvyšší správny súd. „Implementácia organizačnej štruktúry Najvyššieho správneho súdu a krajských správnych súdov vyžaduje náležité riešenie personálneho obsadenia týchto súdov tak, aby sa plne využili doterajšie skúsenosti sudcov a personálneho aparátu súdov,“ upozorňuje súdna rada. Zároveň sa domnieva, že krajský správny súd by mal sídliť v Bratislave namiesto Nitry.

Súdna rada je presvedčená, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa musí potvrdiť vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti.

Otázniky podľa nej vyvoláva aj reorganizácia a racionalizácia krajských súdov. „Považujeme preto za legitímne uvažovať o ponechaní ôsmich odvolacích súdov alebo o ich redukcii bez toho, aby sa rušili v Bratislave a v Košiciach,“ spresnila Súdna rada SR s tým, že jej časť nemá námietky ani proti trom odvolacím súdom, prípadne proti redukcii o najmenšie krajské súdne obvody.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by podľa ministerky spravodlivosti a autorky navrhovanej reformy Márie Kolíkovej (Za ľudí) mali viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

- Reklama -