PRIESKUM Svoje údaje na internete si nechránime dostatočne. Zraniteľní sú najmä starší užívatelia

0
pc, poočítač,študent
Ilustračná snímka. Foto: Pixabay

Slováci si svoje údaje na internete stále nechránia v dostatočnej miere. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorú realizovala pri príležitosti medzinárodného dňa počítačovej bezpečnosti. Slabinou Slovákov sú heslá.

Spomedzi respondentov, ktorí využívajú internet, sa viac ako polovica obáva, že ich osobné údaje môžu byť zneužité. Veľké obavy vyjadrila šestina slovenskej online populácie, naopak, žiadne obavy nemá zhruba sedem percent respondentov. Asi 40 % pociťuje miernu obavu.

Zraniteľnejšími sa cítia byť najmä starší respondenti a najmenej sa obávajú tí najmladší. „Medzi mladými ľuďmi do 24 rokov obavy o svoje osobné údaje pociťuje 45 % z nich,” vyčíslila agentúra. Avšak podiel tých, ktorí sa zneužitia obávajú, postupne rastie, u ľudí v strednom veku je miera obáv na úrovni 59 % a medzi ľuďmi nad 60 rokov sa zneužitia údajov obáva 60 %. Z prieskumu takisto vyplýva, že o svoje osobné údaje sa viac boja ženy ako muži.

Približne tri štvrtiny respondentov tvrdia, že si dávajú záležať, aby sa ich súkromné dáta neukladali na verejné úložiská na internete. Pri využívaní verejných Wi-Fi sietí je opatrných 56 % respondentov a takmer polovica užívateľov tiež uviedla, že si na sociálnych sieťach nastavili zvýšenú ochranu súkromia.

security, protection, anti virus
Ilustračná snímka. Foto: Pixabay

Deficit však Slováci podľa prieskumu majú v používaní dostatočne bezpečných hesiel. „Menej ako dve tretiny užívateľov internetu (64 %) deklaruje, že používa dostatočne bezpečné heslá na prístup do využívaných internetových služieb alebo online platforiem,” upozornila agentúra. Jedinečné heslá pre rôzne služby a platformy používa iba 58 % užívateľov internetu. Znovu o niečo menej respondentov (48 %) zvykne používať dvojstupňové prihlasovanie – teda heslo a zároveň aj overovací kód cez SMS správu alebo aplikáciu.

„Faktom je, že z bezpečnostného hľadiska sa najviac benevolentne na internete správajú najmladší užívatelia,” okomentovala agentúra s tým, že rizikové správanie na internete z pohľadu možného úniku osobných dát však možno nájsť často u všetkých vekových, sociálnych aj vzdelanostných skupín obyvateľstva.

Na prieskume sa zúčastnilo 902 respondentov vo veku 15 až 79 rokov, ktorí na otázky odpovedali na prelome septembra a októbra tohto roku.

- Reklama -