Vláda prerokuje zmeny v agrorezorte, aj stratégiu boja proti chudobe

0
Premiér SR Igor Matovič. Foto: TASR

Ministerstvo pôdohospodárstva chce pre pandémiu nového koronavírusu znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý má v stredu prerokovať vláda a v parlamente má následne prejsť v skrátenom legislatívnom konaní.

 “V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,” priblížilo ministerstvo.

Agrorezort predkladá na vládu aj návrh novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zákon bol schválený len v septembri, je však potrebné posunúť jeho účinnosť z roka 2021 na 2022. “Predloženie návrhu zákona si vyžiadala novela euronariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,” zdôvodnilo MPRV.

Kabinet má prerokovať aj aktualizovanú Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Medzi opatreniami sú napríklad podpora integrácie dlhodobo nezamestnaných, podpora zvyšovania cieleného a individualizovaného poskytovania verejných služieb zamestnanosti a zvyšovania efektívnosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Vláda by mala tiež zrušiť a až do legislatívneho plánu na budúci rok presunúť úlohy pre rezort kultúry, týkajúce sa predloženia viacerých noviel, vrátane zmeny autorského zákona. Ministerstvo v odôvodnení návrhu predĺženia lehôt argumentuje komplikáciami, ktoré pri príprave zákonov spôsobila pandémia COVID-19, rovnako tak oneskorením legislatívneho procesu na úrovni Európskej únie, a tým aj možnosti transpozície do slovenských právnych predpisov.

- Reklama -