Cieľom novely zákona o nákupe pôdy nie je “znárodňovanie” pozemkov, reaguje rezort pôdohospodárstva

1
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (Foto: TASR)

Cieľom návrhu novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku určite nie je žiadne “znárodňovanie” poľnohospodárskych pozemkov a ani iné odnímanie ich vlastníctva. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Klubu 500, že štát pripravuje protiústavnú novelu zákona o poľnohospodárskej pôde.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) chce podľa Klubu 500 v skrátenom legislatívnom konaní presadiť novelu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. V nej sa navrhuje, aby mali štát či samosprávy predkupné práva na prevádzané poľnohospodárske pozemky a ustanovuje sa majetkový strop pre väčších vlastníkov.

Podľa Klubu 500 takéto obmedzenie narúša slobodu podnikania, hospodársku súťaž a princípy právneho štátu, zároveň je to krok, ktorý môže ohroziť potravinovú sebestačnosť Slovenska a zlikvidovať slovenské poľnohospodárstvo. Klub 500 preto žiada novelu stiahnuť z legislatívneho procesu.

„Návrh si kladie za cieľ zabrániť prehlbovaniu negatívnych javov na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých existencia je zrejmou skutočnosťou. Zákon nemá za cieľ ani zvýhodňovať či znevýhodňovať niektorých účastníkov trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, práve naopak. Tieto negatívne javy spôsobujú narušenie vyváženosti na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami a dôsledkom ich súčasného pôsobenia je už dnes existujúce znevýhodnenie veľkej časti účastníkov trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, čo negatívne pôsobí na vidiek a na vidiecke obyvateľstvo, na tvár krajiny, na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a v konečnom dôsledku aj na potravinovú sebestačnosť Slovenska,” vysvetlil v reakcii na Klub 500 Hrežík.

Cieľom zákona je podľa Hrežíkových slov preto práve napomôcť k zmierneniu tohto znevýhodnenia a zabránenie jeho prehlbovaniu. Podstatným východiskom je fakt, že výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je obmedzená, pretože ide o neobnoviteľný prírodný zdroj.

„Poľnohospodárska pôda je nereprodukovateľný statok, ktorého objem neustále klesá. Ak má byť tento statok dostupný všetkým účastníkom trhu a zvlášť širokej komunite podnikateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe, musia sa aplikovať aj nástroje, ktoré sú do istej miery reštriktívne tam, kde bez regulácie dochádza k nerovnosti a znevýhodňovaniu,” podčiarkol Hrežík.

Tieto nástroje podľa Hrežíka žiadnemu subjektu neodnímajú vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov a ani mu neznemožňujú výkon podnikania v poľnohospodárskej výrobe, ale naopak umožňujú prístup k podnikaniu v poľnohospodárskej výrobe väčšiemu počtu subjektov. „Ani zavedenie predkupných práv ustanovených subjektov celkom určite nemôže viesť k obmedzovaniu vlastníctva, ale má plne legitímny cieľ zabezpečiť ochranu poľnohospodárskych pozemkov a ich využitie na zákonom ustanovené účely,” dodal Hrežík.

- Reklama -

1 komentár

  1. Pôdu nemožno nikomu odňať!!! Vyvlastnenie je možné iba v prípade všeobecného záujmu. A to iba v takom prípade ak by sa jednalo o štát. Ak by takúto pôdu následne mal získať iný súkromný vlastník, tak sa jedná o čistú lúpež!!! Kto sa pokúša o zmenu zákonov pri vyvlastňovaní je zlodej, alebo podvodník. Treba byť preto ostražitý a dávať si na takýchto zloduchov obrovský pozor!!!

Comments are closed.