Svetový deň reumatizmu: Pandémia COVID-19 sa odrazí aj v aktivitách LPRe

0
Ilustračná snímka: artritické ruky. Foto: LPRe

Tohtoročný Svetový deň reumatizmu je pre Ligu proti reumatizmu (LPRe SR) na Slovensku výnimočný. Pacientom s reumatickými ochoreniami (RO) pomáha LPRe SR už 30 rokov a zároveň prvýkrát čelí celosvetovému problému pandémie COVID-19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane.

„Pripravili sme osvetovo-edukačné podujatia a informujeme pacientov, ale aj laikov o reumatických ochoreniach, o prevencii nežiaducich dôsledkov neskorej diagnostiky reumatických ochorení alebo ich neliečenia. Ak treba, pacientov posmeľujeme a učíme ich, aby sa nebáli komunikovať s lekármi, ozvali sa a prihlásili o svoje práva,” hovorí pre ParlamentnéListy.sk predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková.

Podľa nej pacienti sú už poväčšine dobre informovaní a vedia sa lekárov pýtať.

„Zvlášť nás teší, že sme systematickou prácou s dobrovoľníkmi našli novú generáciu pacientskych advokátov, ktorí cez Akadémiu pacienta AOPP a SZU získali nové vedomosti a zručnosti. Sú teda medzi nami už aj vzdelaní odborníci, ktorí vedia pomenovať problémy a navrhujú riešenia. Nikto to neurobí vernejšie a zanietenejšie ako tí, ktorých sa problémy bytostne dotýkajú. Najlepšie poznáme a neustále aj mapujeme situáciu cez osobný kontakt s pacientmi v poradni Centra sociálno-psychologickej podpory. Realizujeme prieskumy v cieľových skupinách pacientov, aby sme vedeli argumentovať, prečo a aké problémy potrebujú riešenia či zmenu,“ objasňuje predsedníčka ligy.

Organizácia chce cez mediálne príspevky iniciovať zmeny a zlepšenia v kvalite života ľudí s reumatickými ochoreniami, ale aj globálne zmeny v systéme a vo verejných politikách SR. Robiť tak chce osobne v poradni LPRe, v miestnych pobočkách alebo jej kluboch, ale aj telefonicky či cez sociálne siete.

Cieľmi tohtoročnej kampane Svetového dňa reumatizmu 2020 je poukázať na dôležitosť zavádzania digitálnych riešení, vrátane telemedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života pacientov s reumatickými ochoreniami aj v súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s pandémiou koronavírusu.

Medzi ďalšie tohtoročné ciele patrí predchádzanie sociálnej exklúzii ľudí so spomínaným ochorením, rovnako ako zvyšovanie sociálnych zručností a kompetencie pacientov.

Liga chce naďalej podporovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie a motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície. „Podporujeme pohybové aktivity s nordic walking paličkami v dlhoročnom projekte Pohnime sa s reumou!“ objasňuje Dobšovičová Černáková.

Online program Svetového dňa reumatizmu a 30. výročia LPRe SR nájdete na FB Moja reuma a webe mojareuma.sk.

- Reklama -