Prieskum: Reformy najviac potrebuje podnikateľské prostredie a justícia

0
Foto: mohamed_hassan, Pixabay

Za najdôležitejšie reformy podnikatelia považujú systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia a reformu justície. Z výdavkov, ktoré by mali byť financované z prostriedkov Next Generation EÚ (NGEU), označili za najdôležitejšiu podporu vysokých škôl, vedy a výskumu, ako aj výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v druhej polovici septembra zorganizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) a inštitút INEKO medzi 105 podnikateľmi z celého Slovenska.

Podnikatelia v prieskume za prvých päť priorít vo výdavkoch z NGEU označili podporu vysokých škôl, vedy a výskumu (priemerná známka 8,22 na škále 0 až 10), ďalej výstavbu a rekonštrukciu nemocníc a zdravotníckych zariadení (7,73), obehové hospodárstvo, vyššiu mieru triedenia a recyklácie odpadu, budovanie spaľovní (7,48), financovanie systémových opatrení na boj so suchom ako sprievodným znakom klimatickej zmeny (7,46), ako aj prevenciu v zdravotníctve a programy pre lepšiu životosprávu vrátane osvety a podpory športových aktivít (najmä mládeže) pri potlačovaní nadváhy a obezity (6,78).

Podľa prieskumu podnikatelia za prioritu označili systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia, aby Slovensko výrazne stúplo v medzinárodných rebríčkoch a stalo sa atraktívnejším miestom pre investície. Opatrenia by mali zahŕňať zjednodušenie a zatraktívnenie daňového systému, stavebného a územného konania, zníženie cien energií, pružnejší trh práce, riadenú imigráciu, systematické odstraňovanie byrokracie, ako aj podporu podnikavosti medzi verejnosťou, prioritne medzi študentmi stredných a vysokých škôl (priemerná známka 8,82 na škále 0 až 10).

Druhou prioritou je reforma justície, najmä vymáhateľnosti práva, ktorej cieľom má byť transparentná, efektívna a spravodlivá súdna moc, prokuratúra, a tým aj civilné a trestné súdnictvo (8,65).

Treťou prioritou by mala byť daňovo-odvodová reforma s cieľom zatraktívniť daňový systém pre investície a zvýšiť motiváciu pracovať. To znamená najmä zníženie priamych daní a odvodov, zjednodušenie systému a kompenzácia výpadkov v príjmoch cez zrušenie daňových výnimiek, zvýšenie spotrebných, majetkových a environmentálnych daní (8,50).

Štvrtou prioritou je podľa prieskumu reforma riadenia štátu vrátane elektronizácie štátnej správy, obmedzenia byrokracie a automatického zdieľania informácií medzi úradmi. Analýza dát z rôznych oblastí riadenia štátu. Štandardom pri obsadzovaní dôležitých pozícií pre štát by mala byť verejná výzva na prihlasovanie kandidátov, verejné vypočutie pred odbornou komisiou, zverejňovanie zoznamu kandidátov, ich životopisov a projektov (známka 8,27).

Piatou prioritou by mala byť reforma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom má byť efektívne, kvalitné a dostupné poskytovanie zdravotníckych služieb. Je potrebné definovať základnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejných zdrojov, ako aj zaviesť transparentnú spoluúčasť za nadštandard pri zabezpečení ochrany tých, ktorí si spoluúčasť nemôžu dovoliť. Zaviesť meranie kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, zreformovať sieť poskytovateľov a ich financovanie s ohľadom na ich kvalitu (známka 8,24).