Kauza Kuciak: Čo si myslí generál Ivor? Prokurátorov nový návrh na dokazovanie je málo obvyklý, ale možný

1
Generál Jaroslav Ivor. Foto: TASR

Postup prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý podal v pondelok, tri dni pred očakávaným vynesením rozsudku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nový návrh na dokazovanie, je málo obvyklý, ale Trestný poriadok to umožňuje. Reagoval tak vysokoškolský pedagóg a bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov, generál Jaroslav Ivor na skutočnosť, že prokurátor ÚŠP podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na doplnenie dokazovania v rozsahu 65 strán.

„Takýto postup je málo obvyklý, zvyčajne sa po skončení dokazovania už vykoná iba záverečná porada a vyhlásenie rozsudku. Avšak náš Trestný poriadok nevylučuje, aby v rámci záveru hlavného pojednávania, teda aj po záverečných rečiach, po poslednom slove obžalovaného alebo dokonca pri záverečnej porade došlo k situácii, že súd môže konštatovať, že niektorú skutočnosť alebo okolnosť treba ešte objasniť,” povedal Ivor.

Ako ďalej vysvetlil, môže to byť z vlastnej iniciatívy súdu, teda ak sa nejaká skutočnosť objavila napríklad v rámci záverečných rečí, v rámci posledného slova obžalovaného alebo pri záverečnej porade.

„Čiže ak sa v rámci záverečnej porady objaví takáto skutočnosť. Teoreticky nie je vylúčené, že by napríklad prokurátor ako strana trestného konania predložil taký závažný dôkaz, ktorý môže podstatne ovplyvniť rozhodnutie, o ktorom sa momentálne senát radí. V takom prípade môže, ale poznamenávam, že môže a nie musí, súd rozhodnúť, že dokazovanie bude doplnené. Čiže vydá uznesenie o doplnení dokazovania a potom sa pokračuje v hlavnom pojednávaní akoby fázou dokazovania,” zdôraznil.

Podľa jeho slov akoby ďalej pokračovalo dokazovanie a po jeho vykonaní, ak už nebudú prednesené žiadne iné návrhy, tak predseda senátu opäť musí vyhlásiť dokazovanie za skončené a udelí slovo na záverečné reči. Zároveň aj obžalovanému musí udeliť právo posledného slova. „Čiže akoby sa zopakoval dej z predchádzajúceho záveru hlavného pojednávania,” dodal.

„V tejto konkrétnej kauze je stav konania vo fáze záverečnej porady, ktorá sa ešte neskončila. To my nevieme, len predpokladáme. Pretože až zo záverečnej porady vyplynie rozsudok. A keďže teda v čase tejto záverečnej porady vyplynul tento dôkaz, tak súd musí zvážiť, či ho akceptuje alebo neakceptuje. Náš Trestný poriadok počíta aj s takýmto variantom a upravuje to konkrétne paragraf 276 Trestného poriadku,” poznamenal.

Vo štvrtok (3. 9.) sa počítalo s vynesením verdiktu v spomínanej kauze, keď pôvodne sa vynesenie rozsudku očakávalo už začiatkom augusta. Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová však vtedy termín zrušila. Dôvodom bola nutnosť pokračovania porady senátu o pripravovanom rozsudku.

- Reklama -

1 komentár

  1. Ha, ha, ha … tak toto je už totálne zúfalstvo zo strany obžaloby!!! Obžaloba mala možnosť predniesť svoje návrhy na dokazovanie v riadnom konaní!!! Nie je normálne a ani prípustné aby obžaloba rozširovala svoju obžalobu po vyrieknutí záverečných rečí!!! Na súde sudca vždy musí poučiť oba strany, že ak majú nejaké nové dôkazy, tak ich musia predložiť na začiatku začatia pojednávania. Potom to už nie je prípustné!!! To je normálna vec!!! No a podívaj ho? Zrazu sa tu prokurátor a žalobca bude dožadovať niečoho nad rámec svojich právomocí? To kde žijeme v akej banánovej republike? To by potom mohol prokurátor stála a dookola predkladať nové a nové dôkazy? Či ako? Neboli snáď na začiatku konania o tejto skutočnosti obe strany poučené? Neverím? Zdá sa, že tu niekto chce silou mocou Koč_nera spraviť vinným. A to za každú cenu. Aj za cenu, že porušia pravidlá súdneho konania!!! Veď Koč_nerove telefóny a ich prepisy mali k dispozícii už dávno. Nejedná sa teda o nový dôkaz, ktorý bol získaný neskôr!!! Mysleniu zdar!!!

Comments are closed.