Analýza Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov nie je dostatočne presná, upozorňuje IT Asociácia Slovenska

0
workshop, pens, post-it note
Foto: Skitterphoto, Pixabay

IT Asociácia Slovenska (ITAS) ako najväčšia profesijná organizácia IT firiem, ktorej členovia zastrešujú viac ako 25.000 IT odborníkov a špecialistov, zaslala pripomienky k dokumentu Informatizácia 2.0 – revízia výdavkov z dielne Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Výhrady má napríklad k navrhovanému budovaniu interných kapacít štátu v informatizácii.

ITAS upozornila na údajné nepresnosti v analýze. “Ambíciou stanoviska ITAS je zvýšiť presnosť a relevantnosť niektorých záverov, ktoré sa v dokumente ÚHP objavili,” uviedla v piatok ITAS. Odborníci z IT firiem združených v asociácii neboli k tvorbe dokumentu prizvaní. “Sme presvedčení, že v dokumente sa nachádza niekoľko dobre mienených návrhov na zlepšenia, no ak budeme pri tvorbe takýchto dôležitých strategických dokumentov vychádzať z jednostranných pohľadov, problémy sa nevyriešia,” upozornil prezident ITAS Emil Fitoš.

Podľa asociácie je napríklad v analýze chybný odhad ÚHP pri možných úsporách štátu v oblasti licencií a hardvéru. Zatiaľ čo vládni analytici uvádzajú možnosť usporiť 15 až 20 % výdavkov, ITAS v tomto prípade vidí potenciálne úspory až vo výške 40 %. “Vieme, ako to dosiahnuť. Začať by sme však mali práve diskusiou,” dodal prezident ITAS.

ITAS nesúhlasí so závermi ÚHP o možných úsporách v oblasti ľudských zdrojov. “ÚHP sme upozornili na skutočnosť, že využívanie informačných systémov je komplexný proces, ktorý zahŕňa aktivity plánovania, špecifikácie požiadaviek, vývoja, testovania a následnej prevádzky. V dokumente sa však pozornosť sústreďuje najmä na zabezpečenie interných vývojárskych kapacít. To podľa nášho názoru súčasné problémy informatizácie nevyrieši,” uviedol Fitoš.

Za problematickú označila asociácia aj metodiku ktorú ÚHP použil na porovnanie výhodnosti využívania interných a externých kapacít “Nestačí rátať iba s nákladmi na mzdy pracovníkov, je treba použiť komplexnejšiu metodiku, ktorá počíta so všetkými nákladmi, ktoré vývoj IT diela ovplyvňujú – t. j. priame náklady, ako aj nepriame náklady, ako napríklad cena nájmu v budove, cena energií, cena počítačov, ktoré pracovníci používajú,” dodal prezident ITAS.

- Reklama -