Asistenti zo Zdravých regiónov monitorujú COVID-19 v rómskych osadách

0
Testovanie v rómskej osade. Foto: TASR

Situáciu spojenú s pandémiou nového koronavírusu monitorujú v rómskych osadách asistenti podpory zdravia z príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zdravé regióny. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

„Vážime si každú aktivitu, ktorá nám umožňuje zabezpečiť ochranu zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách. Asistenti zo Zdravých regiónov denne pracujú takpovediac v prvej línii a získavajú informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie nielen epidemiologickej situácie. Oceňujeme aj ich edukáciu a ďalšie aktivity s cieľom zlepšenia podmienok pre zdravie v týchto komunitách,” povedal štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura.

Aktuálne podľa Eliášovej zástupcovia organizácie nadviazali užšiu spoluprácu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ďalej informovala, že Zdravé regióny vybudovali širokú sieť asistentov priamo v teréne a spolupracujú pri informovaní ľudí, ktorí prichádzajú do marginalizovaných rómskych komunít zo zahraničia. Zároveň tiež evidujú informácie, ako napríklad, z ktorej krajiny sa vrátili a či majú príznaky respiračného ochorenia či v ktorých lokalitách je veľká skupina obyvateľov, ktorí pravidelne cestujú do zahraničia.

Asistenti majú aj skúsenosti s asistenciou pri testovaní, vyhľadávaním možných kontaktov, posudzovaním a logistickou podporou individuálnych i komunitných karantén. Ako hovorkyňa rezortu zdravotníctva doplnila, viac ako 86 percent zamestnancov organizácie z celkového počtu 320 sú priamo obyvatelia rómskych osídlení.

„Aktuálne informácie, ktoré máme z terénu, najmä vysoké počty prichádzajúcich z Anglicka, svedčia o tom, že situáciu nemožno podceňovať. Naša prax ukazuje, že mimoriadne dôležitá je aj dnes prevencia, zároveň aj rýchle a kvalifikované rozhodnutia, aby sme zabránili riziku ďalšieho šírenia ochorenia,” dodala riaditeľka príspevkovej organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič s tým, že z ich pohľadu je potrebný aj nepretržitý servis na zabezpečenie bežných potrieb izolovaných obyvateľov.

- Reklama -