MZ SR pripravuje zmenu prerozdeľovacieho mechanizmu medzi poisťovňami

0
Jedna zo zdravotných poisťovní, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Foto: mr

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť prerozdeľovací mechanizmus poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Argumentuje zvýšením miery spravodlivosti pri výkone verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to z predbežnej informácie rezortu o plánovej novelizácii zákona o zdravotnom poistení.

„Prerozdeľovací mechanizmus už v súčasnosti predstavuje významný nástroj na vyrovnávanie rizika vyplývajúceho z nerovnakej štruktúry poistného kmeňa jednotlivých zdravotných poisťovní,” konštatuje v materiáli ministerstvo. Existujúci popis prerozdelenia však podľa neho nezahŕňa vyrovnávanie individuálnych nákladov.

Ministerstvo zároveň plánuje novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Chce zaviesť všeobecnú definíciu výdavkov zdravotnej poisťovne na prevádzkové činnosti, ako aj ustanoviť pravidlá na použitie rezervného fondu zdravotnej poisťovne.

„Aplikačná prax výkonu verejného zdravotného poistenia ukazuje, že súčasná platná právna úprava nedostatočne presne definuje postupy a procesy v oblastiach výdavkov zdravotnej poisťovne na prevádzkové činnosti,” ozrejmilo ministerstvo.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je júl alebo august.

- Reklama -