Desatina Slovákov je nespokojná so svojou zdravotnou poisťovňou

0
choroba, pacient, bolesť
Foto: HansMartinPaul, Pixabay

Portál Asisto.sk je nezávislý a objektívny porovnávač benefitov, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne nad rámec verejného zdravotného poistenia. Portál zrealizoval výskum verejnej mienky o spokojnosti obyvateľov Slovenska s ich zdravotnou poisťovňou. Online dotazník vyplnilo takmer 1700 respondentov. Kvantitatívny výskum je reprezentatívny pre populáciu Slovenska nad 18 rokov.

Najdôležitejšie a najzaujímavejšie zistenia z výskumu:  Takmer 87 % respondentov je aktuálne spokojných so svojou zdravotnou poisťovňou. Najviac spokojní sú poistenci Dôvery (takmer 91 %). Nasledujú poistenci Unionu (87 %).

Naopak, 11 % obyvateľov Slovenska je nespokojných so zdravotnou poisťovňou. Najmenej spokojní sú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (viac ako 15 %).

Približne 10 % populácie dnes uvažuje o zmene zdravotnej poisťovne. Najviac spomedzi poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (11 %) a najmenej spomedzi poistencov Dôvery (7 %). Podobne je to aj pri poisťovni Union (7.5 %). Za hlavný dôvod zmeny poisťovne označilo 38 % respondentov výhody a benefity nad rámec verejného zdravotného poistenia, ktoré ich aktuálna poisťovňa neposkytuje a konkurenčná áno. Druhým dôvodom na zmenu poisťovne je, s veľkým odstupom (11 % respondentov), odporúčanie od známych.

Viac ako polovica respondentov deklaruje, že má prehľad o benefitoch hradených nad rámec zákona, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú. Za najdôležitejší benefit označilo 71 % populácie doplatky na lieky a 62 % príspevok na zubára. S veľkým odstupom (37 %) sa na treťom mieste umiestnili zľavy na kúpele, vitamíny a zdravotné pomôcky.

Tretina ľudí vníma poisťovňu Dôvera ako tú, ktorá poskytuje najviac benefitov nad rámec zákona. Poisťovňu Union považuje za najlepšiu v tomto smere 13 % respondentov a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu iba 10 %.

Respondenti sa vyjadrovali aj k vyhláseniam a aktivitám vlády SR o zvýšení vplyvu štátu v zdravotných poisťovniach. Pre viac ako 62 % nie sú tieto vyhlásenia vlády dôvodom úvah o zmene poisťovne. Ďalších 24 % respondentov na to nemá názor.

- Reklama -