Martinskí radní odobrili zámer vytvoriť mestskú MHD. Ideálne ekologickú

0
MHD Martin je v rámci Slovenska špecifická v tom, že zabezpečuje obslužnosť dvoch miest a troch obcí. Foto: TASR

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine poverili na štvrtkovom zasadnutí primátora Jána Danka rokovať s potenciálnymi investormi o založení akciovej spoločnosti, ktorá by zabezpečovala mestskú hromadnú dopravu (MHD).

Mesto by podľa poslancov malo mať v novej spoločnosti väčšinový podiel.

„Poverenie znamená, že konečne máme mandát riešiť s konkrétnymi osobami dopravu inou formou ako doteraz. Mali sme tu dve – tri možnosti. Vypísať veľký medzinárodný tender a veriť, že sa niekto prihlási. Ale skôr sme odkázaní dohodnúť sa s terajšími majiteľmi SAD a urobiť nejaký kompromis,” povedal Danko.

„Ideálne by pre nás bolo, keby sme získali prostriedky zo štrukturálnych fondov na ekologickú dopravu. A tým pádom by bol náš vklad do dopravy ďaleko väčší ako súkromného investora. Na tom pracujeme, ale ako to dopadne, by som zatiaľ nechcel špekulovať,” podotkol martinský primátor.

Mesto Martin objednáva výkony vo verejnom záujme cez prepravnú spoločnosť v súlade so zákonom o cestnej doprave.

„Mesto stanovuje prepravné tarify i rozsah poskytovaných zliav. A udeľuje, respektíve schvaľuje dopravné licencie na jednotlivých linkách MHD, ktorými zabezpečuje obslužnosť územia mesta Martin v súlade s plánom dopravnej obslužnosti. Aj na základe historických skutočností je MHD Martin v rámci Slovenska špecifická v tom, že zabezpečuje obslužnosť dvoch miest a troch obcí. Ročný rozsah dopravy predstavuje zhruba 2,45 milióna kilometrov,” uvádza sa  dôvodovej správe k prerokovanému materiálu.

- Reklama -