Mesto kultúry 2021: Stará Ľubovňa uspela s uzlom

0
Expozícia na Ľubovnianskom hrade, ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia o pridelení dotácie vo výške 200 000 eur pre Starú Ľubovňu sa mesto na sútoku rieky Poprad a potoka Jakubianka stane Mestom kultúry 2021. V súboji o získanie tohto titulu uspelo vďaka svojmu projektu Stará Ľubovňa – Uzol kultúry. Ľubovnianska samospráva o tom informuje na svojej internetovej stránke.

„Uzol kultúry je založený na vnímaní kultúry ako tvorivej energie spájajúcej ekologicky a spoločensky zodpovedný postoj obyvateľov k mestu a okolitému svetu,” približuje mesto s tým, že cieľom projektu je podpora kultúrnej identity a zapojenie všetkých vekových skupín do kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania.

“Uzol” je zároveň akronymom štyroch dramaturgických línií projektu. “Urban clash” má aktivizovať sieťovanie a konfrontáciu umelcov v oblasti vizuálneho umenia, pričom bude ponúkať podnety na skrášlenie mesta. Cieľom “Zoom-u” je priblíženie zvukov, farieb, pohybu, ktoré vytvárajú “tvorivý ošiaľ” vo všetkých druhoch umenia. Línia “Okom” má prezentovať regionálne dejiny a “Laboratórium” bude hľadať inovatívne spoločenské, kultúrne a ekonomické postupy, ktorými prepojí ekológiu a umenie.

„Stará Ľubovňa ako Mesto kultúry 2021 má byť kombináciou historických daností a skúseností so súčasnou akčnou generáciou kultúrno-spoločenských dejateľov mesta a regiónu, s využitím moderných technických a marketingovo-komunikačných nástrojov a prepojením na národný i medzinárodný kultúrny kontext,” uzatvára mesto.

- Reklama -