Najvyšší súd porušil zákon pri zákazke na rekonštrukciu budovy, tvrdí Úrad pre verejné obstarávanie

  0
  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR

  Verejný obstarávateľ porušil podľa Zvončekovej ustanovenia zákona, ako aj princípy verejného obstarávania, a to princíp transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď urobil zmeny pôvodnej zmluvy o dielo počas jej trvania, pričom nesplnil všetky zákonné podmienky, ktorých kumulatívne splnenie je nevyhnutné pre oprávnené uskutočnenie zmien zmluvy počas jej trvania.

  “Kontrolovaný neoprávnene zmenil pôvodný rozpočet stavebných prác zmluvy o dielo z 25. apríla 2019 uzavretej medzi Kanceláriou NS SR a spoločnosťou HANT BA, na základe ktorej bola realizovaná prestavba a rekonštrukcia budovy súdu. Úrad zistil, že nie všetky stavebné práce zrealizované na základe uzavretých dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k zmluve o dielo z 25. apríla 2019 spĺňali predpoklady nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác a zmeny v stavebných prácach nevyplynuli z nepredvídateľných okolností počas realizácie rekonštrukcie budovy súdu. Toto porušenie malo vplyv na výsledok súťaže,” vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák.

  Zvončeková tiež uviedla, že ÚVO zistil ďalšie dve skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

  “Ide o pochybenie v rámci nastavených podmienok účasti súťaže, a to stanovenie podmienky účasti, ktorá mohla mať negatívny obmedzujúci vplyv na účasť v tejto súťaži tých stavebných spoločností, ktoré mali skúsenosti s realizáciou rekonštrukcií stavieb, kultúrnych pamiatok v zahraničí, pretože verejný obstarávateľ požadoval predloženie referencií zrealizovaných stavebných prác týkajúcich sa stavieb, ktoré spadajú pod schválenie pamiatkovým, respektíve krajským pamiatkovým úradom podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Úrad ďalej zistil, že verejný obstarávateľ nedostatočným spôsobom vyhodnocoval ekonomické a finančné postavenie úspešného uchádzača HANT BA,” dodal Hlivák.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu