Pozor! Sociálna poisťovňa prijala opatrenia: Péenky do schránok

  0
  Sociálna poisťovňa (Autor: ReproFoto: youtube)

  V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách.

  „Žiadame poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné na posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok vhadzovali do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky, ak to nie je nevyhnutné. Všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti,” uvádza poisťovňa.

  Ak poistenci potrebujú ďalšie informácie k jednotlivým dávkam alebo k riešeniu svojho problému, odporúča poisťovňa telefonický kontakt.

  Telefonovať môžu buď do konkrétnej pobočky, alebo do informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, kde dostanú všetky potrebné informácie. 

  Telefonické a mailové kontakty sú na webovej stránke www.socpoist.sk. 

  Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.

  - Reklama -