Prerušená výučba aj na nitrianskych univerzitách SPU a UKF

  0
  Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (Autor: TASR)

  Vzdelávací proces bude pokračovať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt.

  Vedenie univerzity odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby trávili toto obdobie v domácom prostredí. 

  „Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov sa na univerzite ruší organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí,“ potvrdila Chosraviová. 

  Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. do 31. marca.

  Univerzita Konštantína Filozofa

  Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre z obavy zo šírenia nového koronavírusu od pondelka až do nedele 22. marca prerušila prezenčnú formu výučby.

  Ako UKF zverejnila na svojej webovej stránke, vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt.

  „Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach,“ upozorňuje vedenie UKF.

  Univerzita odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby odcestovali domov. 

  Študentské domovy ostávajú v prevádzke, ale univerzity si vyhradzujú právo v prípade potreby internáty uzavrieť.

  Na univerzite sa okrem toho obmedzí organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí.

  „Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. marca do 30. apríla 2020.

  Študentom a zamestnancom univerzity sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, ostali dva týždne doma,“ uvádza sa v správe UKF.

  „Odporúčame všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska ani do miest s výskytom koronavírusu. Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia,“ informovalo vedenie UKF aj SPU.

   

  - Reklama -