Z ARCHÍVU: Banáš, autor knihy o Štefánikovi, vyťahuje skryté zaujímavosti: Štefánik? Dokázal vrátiť do miestnosti aj budúceho anglického kráľa!

0
Publicista Jozef Banáš, autor knihy o Štefánikovi (Autor: TASR)

Dnes si pripomíname 140. výročie narodenia M. R. Štefánika a preto sme vytiahli z archívu tento krátky spomienkový text,  ktorý sa určite na jeho výročie  narodenia oplatí pripomenúť.

Čo ešte nevieme o tomto letcovi, astronómovi, politikovi a diplomatovi, ktorý bol kľúčovou osobnosťou spolu s T. G. Masarykom  a Edvardom Benešom pri zakladaní Česko-Slovenska? 

Opýtali sme sa Jozefa Banáša, autora knihy Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle, ktorá sa stala aj odporúčanou literatúrou pre študentov dejepisu.  

„Čo o Štefánikovi možno nevieme? Keďže nebudeme znovu písať román, odpoviem, s  dovolením v pár zaujímavých bodoch,” uviedol Banáš pre ParlamentnéListy.sk

  • Odišiel  navždy z domu ako  desaťročný,  keď  išiel  na lýceum  do Bratislavy

  • Jediná zachovaná budova v Bratislave,  v ktorej žil na podnájme, je na Panenskej ulici  číslo  21,  neďaleko Evanjelického  lýcea. Budova patrí Ministerstvu vnútra a preto ma prekvapuje,  že tam nie je žiadna tabuľka o tom, že tam Štefánik  žil

  •  Čo sa ešte  málo vie je,  že v Paríži bol  so  svojím veľkým kamarátom, tiež významným evanjelickým farárom Jánom Lajčiakom,  ktorý tam  robil  dizertačnú  prácu na Sorbone a v začiatkoch mu pomáhal

  • Rozhádal  sa  s otcom, ktorý bol  kategoricky  proti  tomu, aby odišiel z technického učenia v Prahe a Štefánik napriek  tomu prestúpil na Filozofickú  fakultu na  astronómiu. Otec ho vyhodil z domu. Vtedy ho prichýlil  o 13 rokov starší  Vavro  Šrobár.  Žil u neho  dva mesiace, lebo domov sa k nahnevanému otcovi  vrátiť nemohol. 

  • Určite zaujímavé  bolo v roku 1907 stretnutie Štefánika s Levom Nikolajovičom Tolstým. Bolo to jedno z najpamätnejších stretnutí Štefánika,  keď celý deň strávil  s  Tolstým pri  šachu v Jasnej Poľane a viedli debaty. Toto stretnutie sprostredkoval slovenský lekár Tolstého  Dušan Makovický. Tolstoj sa o Štefánikovi vyjadril, že bol veľmi pozoruhodný a rozhľadený.

Milan Rastislav Štefánik (Autor: Štefánik)
  • V máji  1918 sa v Ríme udiala pozoruhodná vec,  keď  plukovník Štefánik preberal  zástavu 1. Československého pluku, po  tom ako talianska vláda premiéra  Orlanda uznala  našu taliansku légiu ako budúci základ československého  vojska. Večer bolo v paláci slávnostné  zhromaždenie všetkých predstaviteľov dohodových mocností a Britániu zastupoval princ z Walesu, budúci kráľ Eduard VII.  To je taká zaujímavá historka,  lebo Štefánik nebol  zapísaný v zozname rečníkov, tam mohli rečniť len zástupcovia skutočne existujúcich štátov a Československo  vtedy ešte neexistovalo, bola  stále  monarchia. Lenže Štefánik si  vydupal, že vystúpi aj on na záver,  len  to nebolo, samozrejme, v protokolárnom liste. A keď sa teda Štefánik v bledomodrej  uniforme francúzskeho  plukovníka postavil  za rečnícky  pult, tak tento Eduard VII. odchádzal.  Štefánik prerušil svoje  vystúpenie  a  povedal: “Dámy a páni, prerušujem svoj prejav a budem pokračovať až keď sa budúci britský kráľ vráti!”. To bolo čosi nevídané neslýchané. No a Eduard neodchádzal preto,  že by chcel protestovať,  on si  myslel,  že to  už skončilo.  A vidíte, nejaký  malý Štefánik z Košarísk  z Uhorska z národa slovenského, o  ktorom vtedy nikto nič nevedel,  si dovolil  vrátiť budúceho  anglického kráľa. To je taký zaujímavý moment z jeho života.  

- Reklama -