Kočner milenke: Miláčik, odvezieš ma za Mamojkom? Mamojka: Nestretli sme sa! Fiačan: Stíhať disciplinárne ústavného sudcu?

  0
  Miriam Hatinová a Marian Kočner (Autor: TASR, red)

  „Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan citlivo vníma všetky medializované informácie týkajúce sa sudcu Mojmíra Mamojku a zastáva názor, že ku kvalifikovanému záveru o podaní či nepodaní návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu možno dospieť len po dôslednom preverení každej, aj novej skutočnosti.

  Návrh na začatie disciplinárneho konania musí byť totiž riadne odôvodnený. Preto pokračuje v kontinuálnom, systematickom a dôslednom získavaní a vyhodnocovaní podkladov pre svoje rozhodnutie v danej veci,” uviedla Ferencová.

  Informovala ďalej, že “návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa subjekt oprávnený na jeho podanie dozvedel o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že sa sudca ústavného súdu dopustil disciplinárneho previnenia, alebo že u neho vznikla závažná skutočnosť, ktorá dôvodne znižuje dôstojnosť funkcie sudcu ústavného súdu, alebo ohrozuje dôveru v nezávislé a nestranné rozhodovanie ústavného súdu”. 

  Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan  FOTO: TASR

  Hovorkyňa 16. januára informovala, že predseda ÚS vykoná všetky úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu Mamojku. Stalo sa tak v súvislosti s výpoveďou Petra Tótha na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

  Tóth na súde deň predtým vyhlásil, že obžalovaný Kočner v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od Mamojku. Tóth mal ísť osobne za ním v lete 2018 a odniesť mu kópiu podania na ÚS. Ústavný sudca to odmieta a tvrdí, že za ním nikto nebol a nikto ho neovplyvňoval.

  Argumentuje aj tým, že senát ÚS, ktorého bol členom, v septembri 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana Kočnera týkajúcu sa jeho väzby.

  sudca Ústavného súdu Mojmír Mamojka  Foto: TASR

  Vo februári prenikli z polície na  verejnosť informácie, že sudca Mamojka si písal s Kočnerom v júni 2018, dva týždne pred jeho zadržaním políciou. Podnikateľ si so sudcom dohadoval termín stretnutia. Podľa reakcie Mamojku k stretnutiu nedošlo a v komunikácii zrejme išlo len o “nejakú obchodno-právnu radu”.

  Najnovšie sa na verejnosť dostalo na základe správ z Kočnerovej Threemy, že podnikateľ sa pripravoval na stretnutie s Mamojkom na deň 14. júna 2018. Sudca stretnutie s ním popiera. Tu  je časť úryvku z Kočerovej Threemy, kde sa dohovára so svojou milenkou Hatinovou, aby ho za Mamojkom odviezla, lebo  nemôže ísť svojím autom. 

  Komunikácia medzi Kočnerom a Hatinovou

  Kočner: Miláčik, a myslíš, že aj zajtra by si ma mohla niekam odviezť? 

  Hatinová: Miláčik, skúsiš sa vyjadrovať presnejšie? O ktorej? Kam?

  Kočner: Prišiel by som cca 10.00, 11.15 by sme odišli za pánom Mamojkom k Sencu, tam ma počkáš cca 15 min. a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj tel. nechám v mojom aute. 

  Hatinová: ok  

  Kočner: Ďakujem, Láska moja.

  Autor: TASR,  red
   

  - Reklama -