Kauza eurofondy. Peniaze priklepli aj firmám, ktoré sa výskumu nikdy nevenovali, uznal nový šéf Výskumnej agentúry

  0
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK (Autor: minedu.sk)

  „Pre mňa hlavným a relevantným dôkazom, či došlo alebo nedošlo k pochybeniu, budú výsledky kontrol, či už zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, alebo aj iných kontrolných orgánov,“ uviedol nový riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

  „Peniaze boli priklepnuté aj firmám, ktoré sa výskumu nikdy nevenovali alebo si výskum pridali do svojho predmetu činnosti krátko pred podaním žiadosti. Projekty hodnotili hodnotitelia, ktorí boli odborníci v iných odboroch,“ priznáva.

  Medializované informácie podľa neho treba prešetriť a následne konať podľa záverov vyšetrovania. Nové opatrenia predstaví v najbližších dňoch. Zaoberá sa však najmä činnosťou v súvislosti s vyhlásením nových výziev. „Mojou  úlohou je urýchlene vytvoriť dôveryhodný systém, aby sa situácia z leta nikdy nezopakovala,“ priblížil Sipko. Je pripravený vyvodiť aj personálne dôsledky v agentúre, môžu nastať aj zmeny v jej vnútornej organizácii.

  Zatiaľ podpísal zrušenie výzvy na dlhodobý strategický výskum, čaká sa na podpis z ministerstva. Peniaze úspešným žiadateľom v druhej výzve (na priemyselné výskumno-vývojové centrá) prídu až po ukončení kontrol a spokojnosti Európskej komisie s navrhnutými opatreniami. Niekoľko opatrení pripravuje Sipko aj priebežne. „Po lete je obraz výzvy v očiach verejnosti negatívny, aj preto začnem rokovania s jednotlivými spochybnenými prijímateľmi a ich partnermi a výsledok týchto stretnutí môže byť aj odstúpenie od uzavretých zmlúv z ich strany,“ uviedol riaditeľ Výskumnej agentúry.

  Takmer každý projekt má nejakého univerzitného partnera a ak ten odstúpi, veľmi pravdepodobne to bude koniec projektu. Sipko je presvedčený, že v očiach Európskej komisie nie sme momentálne v dobrom svetle, a preto musíme čím skôr v zmenenom režime vyhlásiť nové výzvy. Je potrebné podniknúť dohodnuté kroky, no na začiatok je dôležité komunikovať s Európskou komisiou o témach z jej varovného listu.

  „Budeme mať stretnutie s Európskou komisiou, ktoré bude ešte v septembri. Všetko vysvetlíme, predstavíme akčný plán jednotlivých opatrení. Keď Komisia povie, že je to pre ňu postačujúce, môžeme pristúpiť k vyhláseniu nových výziev,“ informoval. Následne sa bude snažiť Komisiu priebežne informovať o realizácii nových krokov a pravidelne sa stretávať s jej predstaviteľmi, aby dosiahol obnovenie dôvery. „Bez toho sa ďalej nepohneme,“ dodal.

  Zrušenie aktuálneho zoznamu hodnotiteľov sa bude podľa Sipka riešiť v najbližších dňoch a informácie budú zverejňované aj na webe Výskumnej agentúry. Sľúbil novú prihlášku s presnými a náročnejšími kritériami. „Zriadime komisiu expertov, kde jedného zástupcu bude môcť v prípade záujmu nominovať akadémia vied, jedného univerzity, jedného zamestnávatelia a jedného Centrálny koordinačný orgán,“ prezradil s tým, že o konkrétnom zložení komisie bude informovať.

  Popri maximálnej otvorenosti a informovaní o činnosti agentúry sa bude snažiť zefektívniť kontrolné mechanizmy aj smerom dovnútra. Za najdôležitejšie chystané opatrenia považuje Sipko nový systém výberu odborných hodnotiteľov a transparentný systém hodnotenia a výberu projektov, ktorého súčasťou budú verejné panelové diskusie aj za účasti hodnotiteľov, niekedy aj zahraničných.

  Každý podporený projekt bude mať čoskoro na stránke agentúry zverejnenú kartu projektu so všetkými informáciami. Prostredníctvom pravidelných rokovaní Rady Výskumnej agentúry budú mať zástupcovia akademického sektora, výskumných organizácií aj zamestnávateľov priamy dosah na nastavenie výziev. Každé dôležité opatrenie na zvýšenie transparentnosti posudzovania projektov bude vopred zverejnené na pripomienkovanie odbornou verejnosťou. 

  - Reklama -