Zdravotné posiťovne pošlú ľuďom späť doplatky za lieky. Do peňaženiek sa Slovákom vráti 2,7 milióna eur

  0
  Lekárnička a lieky (ilustračná foto) (Autor: TASR)

  Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vracia dôchodcom a zdravotne postihnutým takmer dva milióny eur, súkromná Dôvera 581.000 eur a súkromná Union ZP takmer 117.000 eur. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

  VšZP posiela peniaze skoro 117.000 poistencom. “Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátanie doplatku nárok, je takmer 19.000 detí do šesť rokov, viac ako 600 detí do šesť rokov so zdravotným postihnutím a vyše 97.000 poberateľov starobného, invalidného dôchodku či držiteľov preukazu ZŤP,” povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

  Dôvera vráti peniaze asi 34.000 poistencom. “Z toho je takmer 9900 detí do šesť rokov, 221 detí do šesť rokov so zdravotným postihnutím a takmer 24.000 dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP,” uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

  Súkromná Union zdravotná poisťovňa posiela peniaze vyše 7100 poistencom. “Z toho je viac ako 2600 detí do šesť rokov, takmer 80 detí do šesť rokov so zdravotným postihnutím a vyše 4500 poberateľov starobného, invalidného dôchodku či držiteľov ZŤP,” uviedla hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

  Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 25 eur. U detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.

  Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu.

  - Reklama -