PRIESKUM Členstvo v Únii oceňuje polovica Slovákov, čo je pod európskym priemerom. Najviac sa obávame terorizmu a migrácie

  0
  Vlajka EÚ (Autor: SITA)

  Hoci v celkovej otázke k členstvu v EÚ sú Slováci pod celoeurópskym priemerom, takmer tri štvrtiny opýtaných Slovákov (74 percent) sú presvedčené, že SR z členstva v Únii profitovala. “Je to jedno z najvyšších čísel v celej EÚ, v celoeurópskom priemere je o profite členstva pre svoju krajinu presvedčených 64 percent Európanov,” uviedla tlačová atašé Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Soňa Mellak.

  Poukázala tiež na to, že rastúci trend zaznamenala aj tendencia domnievať sa, že hlas SR v EÚ zaváži, aktuálne si to myslí 39 percent Slovákov. “V tomto prípade je to však menej ako celoeurópsky priemer (47 percent),” dodala Mellak.

  Podľa ďalších výsledkov prieskumu najväčšie obavy Slovákov vyplývajú z hrozieb terorizmu a nekontrolovanej migrácie (48, resp. 45 percent). Týchto fenoménov sa boja viac ako chudoby a nezamestnanosti (39 a 36 percent). V rámci priemeru EÚ plynú najväčšie obavy z terorizmu (58 percent), ďalej z nezamestnanosti (43), chudoby (42) a migrácie (35 percent).

  Podľa slovenských poslancov EP Moniky Smolkovej a Ivana Štefanca sú výsledky Eurobarometra realistické. „Prezrádzajú to, že Slováci na EÚ hľadia najmä ako na ekonomický projekt, ktorý sa pozitívne odrazil v ich životoch. Zároveň poukazujú na zvýšené obavy Slovákov o bezpečnosť a takisto, žiaľ, prezrádzajú i to, že Slováci nemajú dostatok podnetov, aby sa o európske záležitosti zaujímali,“ skonštatoval Štefanec.

  Ivan Štefanec Zdroj: TASR

  Ľudia majú stále málo informácií

  “Ľudia majú stále málo informácií a zrozumiteľných správ o tom, čo sa deje, o čom sa rokuje v EP a aký je význam rozhodnutí,“ doplnila Smolková, ktorá sa teší, že slovenskí europoslanci majú naplánované stretnutie s vedením RTVS. “Budeme hľadať spôsob, ako Slovákom prostredníctvom verejnoprávneho média viac a lepšie priblížiť dianie v EP,” uviedla Smolková.

  Europoslanci narážali na zistenia, ktoré v najnovšom Eurobarometri poukazujú na slabý záujem Slovákov o celoeurópske záležitosti. “Nezáujem priznalo až 60 percent respondentov, naopak, chuť zaujímať sa o dianie v EÚ deklarovalo len 39 percent,” ozrejmila Mellak. Takmer úplne na konci rebríčka sú Slováci (30 percent) v prípade záujmu o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Menší záujem o túto záležitosť prejavili len Česi (23 percent).

  Prieskum bol uskutočnený vo všetkých 28 členských štátov EÚ, zber dát sa uskutočnil medzi 23. septembrom a 2. októbrom 2017 a vychádzal z odpovedí 27.881 Európanov, medzi nimi bolo 1084 respondentov zo Slovenska.

  - Reklama -